Износът на стоки от България за трети страни намалява с 8,5 процента през периода януари - септември в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 21 802,9 млн. лева. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Турция, САЩ, Китай, Сърбия, Украйна, Република Северна Македония и Египет, които формират 50,9 процента от износа за трети страни. През септември износът ни за трети страни намалява с 0,1 процента спрямо същия месец на предходната година и е 2 486,3 млн. лева.

През периода януари - септември при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2022 г. има в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (14,2 процента) и "Машини, оборудване и превозни средства" (13,8 процента). Най-голям спад - в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (36,9 процента).

Внос

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември намалява с 20,7 процента в сравнение със същия период на 2022 г. и е 28 707,7 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Русия, Китай и Сърбия. 

През септември вносът на стоки в България от трети страни намалява с 31,8 процента спрямо същия месец на предходната година и е 3 319,8 млн. лева.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - септември най-голямо увеличение на годишна база е отчетено в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (17,6 процента) и "Храни и живи животни" (14,4 процента). Най-голям спад в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (40,2 процента).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - септември е отрицателно и е в размер на 6 904,8 млн. лева. През септември външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 833,5 млн. лева.

Статистика

Според статистиката през периода януари - септември от България общо са изнесени стоки за 63 860,5 млн. лв., което е със 7,9 процента по-малко в сравнение със същия период на 2022 година. През септември общият износ на стоки възлиза на 7 018,9 млн. лв. и намалява с 10,1 процента спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - септември общо в страната са внесени стоки на стойност 71 790,5 млн. лв. (по цени CIF), което е с 10,4 процента по-малко спрямо същия период на 2022 г. През септември общият внос на стоки намалява с 21,2 процента на годишна база и възлиза на 7 913,4 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - септември и е на стойност 7 930,0 млн. лева. През септември то също е отрицателно и е 894,5 млн. лева.  

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук