Здравословното състояние на залятата с киселина в Атина Костадина Кунева бавно се подобрява, извършена й е втора пластична операция, съобщи социалното аташе на МТСП в гръцката столица Екатерина Димитрова.
Гръцките синдикати неотклонно следят случая и категорично поставят искането за мащабно и задълбочено разследване с откриване на изършителите и подбудителите на нападението.

Те са поели придвижванато на всички административни формалности по уреждането на социалните права на Костадина Кунева и оказват финасова подкрепа на семейството й. Гръцките синдикати са заявили решението си да осигурят жилище на пострадалата българка в Атина, започнали са и процедура за издаването на минимална гръцка пенсия на майка й, съобщи Екатерина Димитрова.

Месец след нападението на Костадина Кунева средствата за масова информация в Гърция продължават да отразяват и следят развитието по случая. Прокурорът от Първоинстанционния съд Елени Реку върна на полицията преписката по случая, като посочва, че не са събрани достатъчно данни. Тя е установила, че полицията не е разпитала очевидци на станалото, нито хора от професионалната среда. Поискала е да се направят нови лабораторни изследвания и случаят да не се закрива, докато пострадалата не даде своите показания, съобщи Екатерина Димитрова. /БЛИЦ