Изпитите за шофьорска книжка вече ще бъдат записвани с видеокамери, а теоретичното препитване, така наречените листовки стават анонимни. От вторник влязоха в сила новите правила и изисквания за провеждане на практически и теоретични изпити на кандидат водачи, съобщиха от Министерство на транспорта.
Това е първата сериозна законодателна атака срещу черния пазар на шофьорски книжки, коментираха от ведомството на Александър Цветков.<br /> <br /> Новите изисквания за изпитите на кандидат водачите са регламентирани с промени в съответните наредби и инструкции, които касаят обучението, условията и начина на провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за управление на МПС.<br /> <br /> С новите изисквания всички теоретични изпити стават анонимни. На изпитните тестове няма да се пишат имена. Кандидат водачите ще записват личните си данни, номера на протокола, номера на теста, датата и ще се подпишат върху бланка, която се предава на квестора, а той ги запечатва в плик. Оценяващият не знае предварително името на кандидата. По време на изпита няма да присъстват преподавателите, както и проверяващите тестовете, а квестори. Този, който присъства на решаването на листовките, не участва в проверката на резултатите от изпита.<br /> <br /> След приключването на теоретичните изпити протоколите с резултатите (само имената без ЕГН) се публикуват на специално табло в областния отдел &bdquo;Контролна дейност &ndash; ДАИ&ldquo; и на електронната страница на администрацията не по-късно от 24 часа след провеждане на съответния изпит.<br /> <br /> Отпада й изискването председателите на изпитните комисии за практическите изпити да притежават преподавателска правоспособност и 5-годишен професионален опит в областта. По този начин се разширява възможността за подбор на кадри. Такава е практиката в 33 европейски държави.<br /> <br /> При практическия изпит се дава възможност изпитващият да е на задната седалка на учебния автомобил. Това дава възможност той да се концентрира върху цялостното представяне на кандидата.<br /> <br /> До 6 месеца след влизането в сила на наредбите във всеки областен град ИА &bdquo;Автомобилна администрация&rdquo; ще оборудва с видеокамери свои изпитни центрове, в които ще се провеждат изпитите по теория на кандидат водачите. Всеки който желае да открие изпитен център, трябва да го оборудва с камери според изискванията в наредбите.<br /> <br /> В същият гратисен период е предвидено да бъдат закупени и мобилни камери за контрол на практическите изпити. Устройствата ще бъдат носени и монтирани от изпитващия служител на Автомобилна администрация. След приключването на изпита ще бъдат демонтирани. Това няма да натовари финансово инструкторите, защото те няма да купуват тези камери. Записите от практическите и теоретичните изпити ще бъдат съхранявани за последващ контрол една година.<br /> <br /> Чрез тези промени ще се повиши квалификацията на водачите на МПС, ще се ограничат корупционните практики и ще намалее броя на жертвите по пътищата. Очакванията са черният пазар на шофьорски книжки да бъде премахнат на 100%. /БЛИЦ