1 050 дка от общо 1 341 дка лозя западат в община Летница както поради неизяснена собственост, така и в резултат на планирани, и нереализирани в близкото минало инвестиции. По-голяма част от тях са в землището на с. Крушуна.
Според нея районът е изключително благодатен за развитието на лозови и овощни насаждения. В него традиционно се отглеждат масиви с ябълки, орехи, праскови, сливи.
 /Гергана Димитрова, БЛИЦ.