Подписан е анексът към Националния рамков договор, с който се повишават средствата в сектор здравеопазване. Клиничните пътеки ще бъдат увеличени с 20 лева, с които ще се покриват тестовете за COVID-19.


И отделно клиничните пътеки ще се увеличат с 10%, считано от 1 август до 31 декември. Това обяви здравният министър проф. Костадин Ангелов.

„Това увеличение ще има устойчив характер и ще продължи и през 2021 г.”, заяви проф. Ангелов.

По думите му в първичната извънболнична медицинска помощ също ще има увеличение на цените на всички дейности средно с 10% ."В първичната извънболнична медицинска помощ също ще има увеличение на цените на всички дейности средно с 10%", допълни той. "Цените на първични и вторични прегледи също се увеличават с 10%, увеличават се и обемите. Това касае приблизително 6000 практики”, обясни здравният министър.

В денталната помощ се предвижда покачване на цените на дейностите без протезите с приблизително 10%, като целта е да се увеличат месечните плащания, считано от 1 август 2020 г.

"Това ще доведе до повишаване качеството на предлаганата дентална помощ", допълни проф. Ангелов. С 10 % се увеличават и цените при фармацевтите при заплащането на рецепти, които са 100 % реимбурсирани от НЗОК.