Българите ще ходят на война, за да бранят родината си, само на доброволен принцип. Този либерален подход е записан в проектопромените на Закона за резерва на въоръжените сили. Текстовете са предоставени за обсъждане и мнения на депутатите, след което ще бъдат публикувани за обществено обсъждане и внесени за гласуване в Министерския съвет.
В новия законопроект има отделна глава &bdquo;Подготовка на гражданите за защита на отечеството&rdquo;. В общите положения обаче се въвежда текстът, че тя се извършва единствено на доброволен принцип. Това означава, че във военно положение хората, които нямат военна подготовка, няма да имат ангажимент към отбраната на страната, съобщи &quot;Труд&quot;.<br /> <br /> Принципно този текст се бие отчасти с конституцията, където е записано, че &bdquo;защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон&rdquo;.<br /> <br /> Оспорваната и критикувана точка за вписване на военен отчет на всички младежи от 18 до 32 години е останала в проектодокумента. Мотивите за това бяха, че е необходимо да се попълват въоръжените сили в мирно време. След отпадането на наборната служба възникна сериозен проблем с попълването на резерва. На фона на този проблем липсва мотивация, защо е сложен таван от 32-годишна възраст за влизане в резерва. Експерти твърдят, че много малко хора от този възрастов диапазон ще пожелаят доброволно да минат през обучение и да се водят на отчет.<br /> <br /> Според новите поправки цивилните служители, които са назначени по трудово или служебно правоотношение в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА няма да имат право да служат в резерва . Аргументът е, че при военно положение или положение на война, те няма да бъдат освобождавани от изпълнение на служебните им задължения и няма да им се прекратява договорът.<br /> <br /> Удължава се и срокът за обучение на резервистите. През годината те вече ще могат да бъдат викани за 25 дни, а в сега този срок е 15 дни. Предлага се и създаване на Единен учебен център за начална военна подготовка, в който да се дава начална военна подготовка, както на резервисти, така и на български граждани, желаещи да придобият военна подготовка на доброволен принцип.<br /> <br /> Допълват се задълженията на всички българските граждани, които са запасни с мобилизационно или без мобилизационно назначение да уведомяват органите по военния отчет при напускане на страната за повече от 6 месеца, както и при ползване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и отпуск за отглеждане на дете, както и след завръщането и след прекратяване на отпуска.<br /> <br /> Създава и законова възможността гражданите и студентите, които доброволно са се записали да преминат през курсовете по начална или специална военна подготовка да имат право на практически занятия с използване на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.<br /> <br /> Въвежда се възможност за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв преди изтичането на неговия срок без всяка от страните да дължи предизвестие, в случай на промяна на трудово/служебно правоотношение и отказ на новия работодател/орган по назначаване да подпише допълнително споразумение към договора за служба в доброволния резерв.&nbsp;/БЛИЦ