На Конгреса на Социнтерна на жените в Картахена, Колумбия бе избран нов Президиум.

Признание за авторитета на БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ и международната дейност, провеждана от президента Светлина Йолчева е избирането й с пълно единодушие от Конгреса за вице-президент на Социнтерна на жените.

Тя е третия български социалдемократ, който става вице-президент на
най-голямата Cветовна политическа организация.


 


По нейно предложение Конгресът прие с пълно единодушие 30% от местата за народните представители и в Министерски съвет да са гарантирани за жени.

На проведената пресконференция на въпроси на журналисти как ще се реализира тази нейна идея, Светлина Йолчева заяви:

Знам, че постигането на това революционно предложение ще е изключително трудно и го сравнявам с битката за въвеждането на осем-часовия работен ден.”

До сега тази високо престижна позиция са заемали БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ:

- Д-р Атанас Москов - 1929-1949 година, когато e хвърлен в концлагера Белене,

- Надежда Радева - 2003-2006 година,

- Светлина Йолчева от 2017 година.