Българската народна банка ще отпечата бюлетините за евроизборите. Това се посочва в решение, публикувано в сайта на ЦИК.

Хартиените бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от България на 26 май 2019 г. в страната и в секциите извън страната ще се изработят от печатницата на БНБ.

Бюлетините се изработват при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на ЦИК.

При необходимост БНБ може да ползва други специализирани печатници.