60% от хората са „за“, 20% – „против“, а останалите сондирани в представително изследване на общественото мнение, проведено наскоро от Gallup International Balkan , не могат да преценят.

„Лъжа е“ също, казва ръководителят на социологическата агенция, „аргументът, че има обществен натиск против частна детска болница“. Освен това вече на всички е ясно, че не става въпрос за никаква „частна детска болница“, а за многопрофилно модерно лечебно заведение, което няма да „минира“, а ще подпомогне решаващо и с кадри изграждането на Национална детска болница.

Противозаконното вмешателство в работата на МС и инсинуираният като „обществен“ натиск от членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница към МЗ (ОС-НДБ), обаче доведоха до незаконосъобразното и неправилно блиц-решение №319 на МС от 1 май т.г. за спиране на проекта ‚Мама и Аз‘ в София.

Независимо, че двата проекта нямат нищо общо нито по същество, нито по време, това е главният негативен резултат за българското здравеопазване от враждебната противозаконна и некомпетентна кампания на ОС-НДБ и някои други „общественички“ – всички действащи без никакви правомощия да се намесват в работата на компетентните държавни органи!

Техните аспирации за лична обществена важност очевидно са манифестирани, за да реализират еснафските им интереси. 

Кампанията беше инспирирана от лицето Иван Олегович Литвиненко, професор в държавна болница, който изпраща децата в своите частни кабинети и който твърдеше, че „с частната болница е свършено“.

Гравитиращите „разбирачки“ стигнаха до претенцията лично, от частни „експертни“ позиции, да администрират здравеопазването въпреки законовите правомощия на МЗ, ИАМН, НЗОК с участието на БЛС.

Натрапването на ясновидското заключение „в София няма нужда от нова многопрофилна болница“ или че квалифицираните педиатри и лекари от над 25 профилни медицински специалности трябва да станат крепостни, които могат да се „резервират“ за 6 и повече години напред (?), „местят“, „дърпат“ или „влачат“, по техните арогантни думи, или че „децата са собственост на държавата“ –  са чудовищно безумие и пошла глупост! (всички цитати са документирани).

В нашето дълбоко разделено общество, политиканстващи политици от агресивните позиции на примитивния популизъм продължават да се опитват, днес, да ловят риба в мътните води на политическото безвремие.

В среда на информационни балони и натрапчива дезинформация като „детска“ вместо „многопрофилна“, често здравият разум не е най-крещящият глас, както спешните медици не помагат на най-силно крещящия пострадал, когато пристигнат на мястото на голяма катастрофа, защото в най-тежко състояние са тези, които не могат да викат – както и децата в неонатологията на първата новопостроена от 55 години насам модерна клиника за майчино и детско здраве ‚Мама и Аз‘ в Плевен.

Сега Вие, уважаема г-жо Назарян, сте първият човек в държавата с важен глас и трябва да имате мнение по тази извънредно чувствителна за обществото, пациентите в София и медицинската общност тема. 

Вие открито сте за евроатлантическата ориентация на родината и за реализиране на демократичните ценности в страната, която е поела по пътя на либералното пазарно развитие, чрез конкуренция по качеството във всички сектори на обществено-икономическия и политическия живот.

Конституцията, по-нататък, Ви възлага първостепенното задължение да работите също за изграждането и развитието на България като модерна „социална държава“.

Време е политиканстването и хазартните залози в държавното управление на здравеопазването да отстъпят място на балансираното насърчаване на високотехнологичните решения и сътрудничеството.

На тази висока държавна позиция, Вие трябва неизбежно да установите и посочите пътя за решаването на много тежките проблеми на нацията в отговор на тези въпроси:

 • Как и кога ще намалим рекордната детска смъртност и много високата обща смъртност и кога ще пресечем задълбочаването на демографската криза в страната и продължаващото „изтичане на мозъци“? 
   
 • Ако все пак се присъединявате (погрешно) към тези, които твърдят манипулативно, че няма „необходимост от нова болница в столицата“, което е работа на МЗ и ИАМН да преценяват, как ще напълните над 50-те процента празни непривлекателни болнични легла в столицата и как ще преодолеете тежкия дефицит на медицински кадри, които не искат да работят в заварените болници?
   
 • Кога и как ще въведем конкуренция по качеството в здравеопазването, което е единственият път за повишаване на клиничните резултати и издигане на задоволството на пациента и за създаване на квалифицирани кадри?
   
 • Кога държавните органи ще се освободят от всякакви идеологически, материални и емоционални зависимости, за да могат да управляват свободно – без външна намеса и грубо вмешателство – да се приеме и приложи единна национална политика на реструктуриране, средно големи целеви държавни инвестиции, обединение и сътрудничество на всички здрави и жизнени сили, независимо от собствеността, и за превръщане на здравеопазването в национална гордост и сектор на иновации и растеж в европейска България?
   
 • Кога ще се признае официално важната роля и ще насърчите законово регламентираните, модерни частни инвестиции за провеждане на държавната политика в здравеопазването?

Ние знаем как и ще помогнем на родината за решаването на тези проблеми и жизненоважни въпроси, чиито отговори се ускоряват с реализацията на проекта ‚Мама и Аз‘ в София. Хората искат и очакват широк достъп до съвременно здравеопазване, адекватно образование и максимална заетост, осигуряващи нормален живот.

Надяваме се в заключение, че няма да забравите, че здравеопазването е част от националната сигурност на България и не е подвластно на идеологии от миналото или днешни тънки сметки на примитивния популизъм.

Надяваме се също, че знаете какво ни очаква, ако продължаваме да консервираме законодателно или чрез грешни решения на правителството завареното здравеопазване, докато малкото строго регулирани частни инвестиции във високотехнологичната медицина, както в много други сфери, наистина изпълняват отлично държавната политика в сектора.