Какви „факти“ […] „излязоха в обществото“, г-н Премиер, за „които нямаше откъде да знаем и веднага реагирахме!“. С какво тези Ваши „факти“ и „съмнения“ от 6 май застрашават националната сигурност, та чак ДАНС и прокуратурата ще задействате?

В целия си съзнателен живот съм обожавала медицината на доказателствата и правосъдието и правораздаването по доказателства. Вие еднолично, без грам основание, се опитахте да отмените на 1 май признатото от самия Вас, многократно тогава и след това, за напълно законосъобразно Решение №318 от 30 април за разрешаване на новата модерна многопрофилна болница  „Мама и Аз“ в София – с издаване на НИЩОЖНОТО Решение № 319. Никакво присъствено или неприсъствено решение на 1 май 2024 г. в 22:35 ч. не е прието! С това създавате уникален и даже срамен прецедент в администрирането на здравеопазването и държавата!

Вместо да поздравите и даже наградите д-р Кондева, д-р Пенков, г-жа Динева, проф. Коларов,   д-р Добрева и всички квалифицирани чиновници и медицински специалисти в МЗ, които са работили по преписката цели две години, съгласувана без възражения от всички ведомства, агенции и служби в изпълнителната власт, Вие сега викате ДАНС и прокуратурата да разследват „съмнения“ и „факти“, известни само на Вас. По-добре ще бъде да спестите дългите и скъпи съдебни процеси за отговорност на държавата в София и в чужбина, като просто признаете за неприето НИЩОЖНОТО Решение № 319 от 1 май т.г.

Когато приемете поканата на експертите от първата, през последните пет десетилетия, новопостроена клиниката за майчино и детско здраве „Мама и Аз“ да ни посетите в Плевен, ще имаме възможност да обсъдим Вашите „факти“ и „съмнения“ и още по-важно – ще начертаем реалните пътища за ускоряване развитието  на българското здравеопазване. Е, ще спестим и работно време на агентите от ДАНС, които също като преобладаващата част от българския народ не успяват да си направят своите профилактични прегледи.