Вицепремиерът Цветан Цветанов е получил тежката задача от премиера от понеделник да подготви предложенията за структурни промени, които да бъдат внесени в парламента, ако има длъжностни лица, които не са се издължили до петък с връщане на допълнителните пари.
Това става ясно от стенограмата от заседанието на Министерски съвет в сряда. Тогава премиерът Бойко Борисов посочи петък като краен срок за връщане на всички пари от бонуси, допълнително материално стимулиране и участие в бордове от всички длъжностни лица, като тези, които не го направят, са заплашени с уволнение. Борисов направи изявлението си в началото на правителственото заседание, само пред камерите на телевизиите, а стенограмата от заседанието бе публикувана на сайта на Министерски съвет днес.<br /> <br /> &bdquo;До петък изпълнението на тази задача възлагам на вицепремиера Дянков, а от понеделник подготовката на структурни промени в парламента, ако има неиздължил се - на вицепремиера Цветанов. В случая имате възможността с добрия Дянков да се справите до петък, в понеделник ще е лошият Цветанов&rdquo;, казва премиерът Борисов.<br /> <br /> Секретарят на Министерски съвет Росен Желязков ще контролира областните и заместник-областните управители, &bdquo;ако има случайно такова нещо там&rdquo;.<br /> <br /> &bdquo;Мисля, че тук, в този кабинет ясно и точно казах, че длъжностните лица министър, заместник-министър началник на политически кабинет, областни управители, заместник областни управители в условията на криза няма да взимат допълнителни пари. Едни ги наричат бонуси, други - ДМС, трети &ndash; от участие в бордове и т. н. Тъй като четвъртък и петък съм на Съвет, като се върна в петък, ще подпиша. <br /> <br /> От ДПС са ми пратили писмо кои от този кабинет са взимали такива пари. В петък ви е крайният срок, за който е взел, повтарям, от тези длъжностни лица: министър, заместник-министър, началник на кабинет, областен управител, заместник областен управител, който не ги е върнал или дарил в сметката за болните деца, в понеделник, ако е министър, ще има структурни промени, ще внеса в парламента за смяната му, ако е заместник-министър, ще го уволня, ако е началник на политически кабинет и не е уволнен от съответния министър, ще бъде сменен министърът. <br /> <br /> Тъй като в петък аз ще подпиша писмо-отговор, в което ще кажа, че в този кабинет няма такива хора и всеки, който попадне под чертата, ще означава, че аз съм излъгал, което никога не може да се случи, и в понеделник ще направя необходимите промени. Мисля, че съм ясен, точен и разбран. Тези работници, образно казано, които сте взели или сте им дали по европейските програми, европейски пари, които са допринесли много &ndash; не казвам, че вие не сте допринесли, но в условията на криза бяхме поели такъв ангажимент. <br /> <br /> Разбира се, призовавам и предишния кабинет, които в пъти, пъти, пъти са взели повече от нас &ndash; казвам нас, защото всички тук сме &bdquo;нас&rdquo;, Министерски съвет не сме си позволили това да го направим, ви давам до петък, докато се върна и подпиша този отговор, срок&rdquo;, казва премиерът Бойко Борисов.<br /> <br />