Председателят на ППГОС „Обединение за Пловдив” Дани Каназирева сезира министъра на финансите Петър Чобанов и председателя на Сметната палата за нарушенията на процедурата за поемане на дългосрочния общински дълг в размер на 14 200 000 лева.
Общинската съветничка настоява за проверка на финансовата дисциплина и поетите дългосрочни и краткосрочни дългове, включително по европейските програми, а също така дали община Пловдив коректно изпълнява задълженията си по тяхното вписване в Публичния регистър при Министерството на правосъдието. Каназирева е категорична, че решение, взето на 1 август, 2013 г. от Общинския съвет, противоречи на Закона за общинския дълг и не отговаря на обществения интерес. <br /> <br /> Становището й е изпратено до областния управител Венцислав Каймаканов и до софийския клон на Европейската банка за възстановяване и развитие, от която се чака финансирането. В него Дани Каназирева подчертава, че поредният заем ще влоши финансовото състояние на общината и ще доведе до увеличение на данъците и таксите. <br /> <br /> Каназирева уведомява министъра и Сметната палата, че въпросният кредит е пети поред. Тя подчертава, че проектите на община Пловдив безусловно трябва да се реализират, но припряното и необмисленото взимане на петия заем няма да бъде в интерес на пловдивчани. Съветничката е убедена, че четирите обекта, заради които се тегли заема, могат да се реализират поетапно със собствени средства на общината и без риск за финансовото състояние на града. По тези причини Каназирева апелира компетентните органи да изискат от общината информация за всички финансови задължения и степента на проектна готовност, преди да бъде поет още един дълг. <br /> <br /> В изложението до областния управител Дани Каназирева настоява за прецизна проверка на решението на Общинския съвет и за негово спиране по законосъобразност. <br /> <strong><br /> Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ</strong><br /> <br /> <br />