Депутатите приеха окончателно Правилника за дейността и организацията на Народното събрание. С приетите текстове народните представители оставиха възможността да пътуват безплатно с държавния и общинския вътрешноградски транспорт, железопътния, автомобилния и водния транспорт – първа класа, и спално място за цялата вътрешна транспортна мрежа. Депутатите ще могат да пътуват безплатно и с частни автобусни линии и самолети.
Освен това народните представители намалиха размера на стойността на подаръците, които имат право да получават. Предложението за намаление беше направено от заместник-председателя на парламента Мая Манолова. В правилника беше записано, че народният представител не може в това си качество да получава подаръци на стойност над една десета от основното му месечно възнаграждение за съответния месец.<br /> <br /> Остава възможността за създаването на нови парламентарни групи в Народното събрание. Ново в правилника е, че всяка първа сряда на месеца парламентът ще провежда блиц контрол на министър-председателя и вицепремиерите.<br /> <br /> Внесените законопроектите ще се публикуват на интернет страницата на парламента веднага след внасянето им. Според правилника, граждани ще могат да представят писмени становища по законопроектите. Липсата на становище няма да спира приемането на даден закон. <br /> <br /> Депутатите записаха и задължение докладът на водещата комисия за първо гласуване по даден законопроект да съдържа и оценка на очакваните последици от прилагането на бъдещия закон, включително и финансовите. <br /> <br /> При внасяне на законопроекти и изказване в пленарно заседание или в комисия, народен представител с частен интерес от обсъждания проблем по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е длъжен да го декларира. <br /> &nbsp;