До 2 см да са дупките по магистралите - това предлагат с промени в Закона за движение по пътищата независимият депутат Светослав Спасов и Ваня Цветкова от БНД. Те предлагат изменения и в Закона за пътищата.
Депутатите искат да се въведе задължение собственика на съответния път - държавата или общината, да предвиди в средствата за поддръжка и сума за застраховка "Гражданска отговорност". В предложението е записано такава застраховка да сключват всички пътно поддържащи фирми, така че при инциденти, предизвикани заради състоянието на пътната настилка да бъдат покрити разноските както за лечението на пострадалите, така и имуществените щети, поясни Светослав Спасов. Ваня Цветкова поясни, че досега в закона не е залегнало изискване, да се търси отговорност на тези, които стопанисват пътищата. В предложените текстове се въвежда терминът "опасна дупка", поясни Спасов. По думите му това е дупка два пъти по-голяма от размера на най-едрата фракция в асфалтовата смес на най-горния слой на пътя. Той даде пример с магистралата, където най-голямото камъче, което е в горния пласт на пътя е 1 см, а опасната дупка би трябвало да е над 2 см. Най-едра фракция е допустима в четвъртокласния път и е 3 см., т.е там дупката, която би могла да бъде опасна е 6 см, поясни Спасов. Ваня Цветкова поясни, че предлагат да се създадат контролни органи към министрите на регионалното развитие и благоустройството и на вътрешните работи, които да провеждат текущ контрол по състоянието на пътищата. В законопроектите са залегнали и санкции за фирмите за пътно поддържане, които не изпълняват задълженията си по поддръжката на пътищата. Предвидено е при първи и втори констатиран случай да се налага глоби, а при трети случай едностранно да се прекратява договорът. Двамата депутати са предложили 7-дневен срок за възстановяване на пътните знаци и еластичните огради, пострадали след катастрофи. Те настояват да има ограничение за движение на тежкотоварни автомобили по пътищата през почивните дни. Спасов и Цветкова предлагат това ограничение да се въведе след изграждане на необходимата инфраструктура, но не по-късно от 1 януари 2011 г. /БЛИЦ