Правителството облекчи процедурата за подготовка на исканията от кметовете на общини до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Това стана с приемането на промени в Правилника на Междуведомствената комисия. С измененията физическите или юридическите лица по–лесно ще получават възстановителна помощ в случаите на причинени имуществени вреди, вследствие на аварии и инциденти в обекти, които са държавна собственост. Средствата се отпускат с решение на комисията за искания, внесени от кметове на общини.
Кабинетът отпусна 500 000 лева за обезщетяване на земеделските стопани с ниви в еднокилометрова зона около поделението. До утре Комисията на Министерството на земеделието ще направи оценка на щетите по реколтата. Министърът на земеделието Валери Цветанов прогнозира, че парите ще могат да стигнат до хората още в средата на следващата седмица и първо ще бъдат преведени на Чепинци и Челопечене. Предварителните данни са за загуби от 300 000 лева. Министърът на отбраната Николай Цонев заяви, че се осигуряват и 30 милиона лева за унищожаването на старите боеприпаси до края на годината. Те ще се осигуряват от бюджета на държавата, като по този начин рязко ще се ускори процеса на утилизацията. Ще има обществена поръчка, в която ще могат да участват максимален брой фирми стига да имат лиценз, че могат да унищожават боеприпаси. Прогнозите са, че до края на годината ще могат да се унищожат 50-60% от излишните боеприпаси на армията. Доклад за състоянието на складовете за боеприпаси и горивно-смазочни материали също е приет от министрите. Той е докладван от началника на Генералния щаб. Направен е извода, че складовете, в които се съхраняват боеприпасите са годни, по всички правила и инструкции. Складовете са общо 16, а ще останат 4, останалите ще се освободят. Взети са допълнителни мерки за охраната на тези складове. По-стратегическите са поети като охрана от Военна полиция. Пробата на почвата и водата в района на взривовете е в норма. МС е приел и предложението на вицепремиера и министър на извънредните ситуации Емел Етем да не се изискват общо 15 документа, за да могат хората да получат обезщетенията си. /БЛИЦ