Министерството на отбраната предвижда преразглеждане на финансовите параметри на вече приетите проекти за инвестиционни разходи за Военновъздушните и Военноморските сили. ​​​​​​​ Министерството планира и разработване и приемане на проект за модернизация на Сухопътните войски, но така че да не се допусне допълнително натоварване на държавния бюджет.  Това се посочва в доклад от вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. 
В него Каракачанов предлага Министерският съвет да разгледа и предложи за приемане от парламента проект за инвестиционен разход "Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада".

Министърът се обявява за промени в проектите за придобиване на нов тип боен самолет и на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС - за разходите по тези проекти, приети с решение на парламента на 2 юни миналата година. 

В документа са посочени и прогнозните разчети по отделните проекти, възлизащи общо на около 3,5 милиарда лева до 2029 година. 

Реализирането на проекта за Сухопътните войски ще позволи превъоръжаването им с нова бойна машина на пехотата и ще даде възможност за действия в пълния спектър от сухопътни операции, включително нощем и в екстремни климатични условия. 

Едновременно с това ще се подобрят маневреността, огневата мощ и мобилността на формированията в зоната на операциите, е записано в доклада от военния министър. 

Инвестиционният проект е разработен за времеви интервал от 12 години - от 2018 до 2029 година, като в рамките на 1 милиард и 220 милиона лева е предвидено придобиването на 198 единици бойна и специална техника, както и допълнително оборудване за комплектуване на три батальонни бойни групи. 

Посочва се, че необходимата техника и оборудване трябва да бъдат доставени за по-кратък период от време (до 7 години), а изплащането им да се извърши съгласно прогнозните финансови разчети.
Реализация на проекта може да се извърши чрез придобиване на нови бойни и специални машини, произведени от международни производители с участие на български фирми от отбранителната промишленост в доставката на отделни елементи и поддръжката на машините.

В доклада се посочва още, че в изпълнение на разработената Програма за реализация на проекта за придобиване на нов тип боен самолет е била назначена междуведомствена работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на искането за предоставяне на предложения (RFP) от Италия (самолети "Юрофайтер"), Португалия - с логистичен пакет от САЩ (F-16) и Швеция ("Грипен"). 

Работата на работната група е приключила на 5 април с протокол, съгласно който предложението на Швеция е класирано на първо място с резултат 0,90, а предложението на Италия - на второ място с резултат 0,61. 

Предложението на Португалия - с логистичен пакет от САЩ, не е било класирано "поради несъответствие на ценовото му предложение с изискванията, заложени в RFP". 

Протоколът е бил утвърден от министрите на отбраната и на икономиката на служебното правителство и внесен за разглеждане в Министерския съвет. 

Предвид времевата фаза от изпълнението на проекта на ВВС и променената финансова рамка ще се наложи да се осъществят допълнителни преговори с класираните страни, съгласно протокола от работата на междуведомствената работна група. 

В тази връзка в доклада се предлага да бъдат проведени преговори с тези страни, произтичащи от променените финансови и времеви параметри на проекта.