Парламентът почете с едноминутно мълчание паметта на акад. Благовест Сендов.

Предложението направи в началото на днешното пленарно заседание председателят на Нарордното събрание Цвета Караянчева.

След това депутатите станаха на крака и сведоха глави в знак на почит към паметта на акад. Сендов, който освен учен, председател на БАН и ректор на СУ "Св. Климент Охридск", е председател на 37-ото Народно събрание в периода 1995 – 1997.

Съгласно правилника предложения за почитане на паметта с едноминутно мълчание могат да се правят само ако са били внесени писмено в деловодството на Народното събрание до 18.00 ч. на деня, предшестващ съответното пленарно заседание, освен в изключителни случаи.