"Без кадри не може да се осъществи качество в нито една дейност", обясни министърът на околната среда и водите Ирина Костова на среща с представители на земеделското министерство и Националното сдружение на общините.
Присъстващите се обединиха около разбирането, че въпросът с кадрите е държавна политика, съобщиха от пресофиса на екоминистерството.

Според Костова хидромелиоративното и хидротехническото строителство трябва да влязат в списъка на т.нар. защитени специалности, за да функционират занапред нормално Басейновите дирекции, РИОСВ, "Напоителни системи" ЕАД и общините.

На срещата са били обсъдени и проблемите около стопанисването и управлението на общинските язовири и чистотата на атмосферния въздух.

Експертите настояха МОСВ да изработи диференциран подход към язовирите и предложиха за областните управи държавата да намери финансиране за проекти за почистване на речните корита извън населените места.

По отношение на чистотата на атмосферния въздух на срещата е било обсъдено създаването на нов стандарт на въглищата за горене и работеща данъчна политика по вноса на стари автомобили.

МОСВ настоява общините да изградят мониторингова система за следене на чистота на въздуха, която да се свърже с националната, а данните от автоматичните измервателни станции, където има такива, да са свързани с интернет страниците на общините.

Срещата се проведе по инициатива на Ирина Костова. В нея участваха зам.-министрите Красимир Живков, Мариела Начева и Ренета Колева, директори на дирекции в МОСВ, зам.-министърът на земеделието и храните Иван Палигоров, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България Гинка Чавдарова, заместникът й Емил Савов и кметове на общини.