Председателят на Комисията по правни въпроси Искра Фидосова е изпратила писмо до президента на Европейската комисия Жозе Барозу, в което го информира за изслушването на 1 ноември 2012 г. на избраната за конституционен съдия Венета Марковска.
В писмото си Искра Фидосова посочва, че от всички безспорни факти и данни, представени на депутатите в комисията от компетентните държавни органи, може да се направи извод за безукорното поведение на Венета Марковска като магистрат.<br /> <br /> &bdquo;На заседание на Комисията по правни въпроси, проведено на 1 ноември 2012 г., беше изслушана г-жа Марковска, която подчерта, че полученият сигнал е донос, засяга въпроси, касаещи семейното и имотното й състояние, а тя всяка година подава декларация за имотното си състояние пред Сметната палата, която не е установила несъответствие относно притежаваните от нея имоти. Категорично заяви, че никога не е имала среща с министъра на вътрешните работи или с негови заместници по повод визирания в анонимния сигнал инцидент със служители от същото министерство&rdquo;, пише Фидосова.<br /> <br /> В обяснението на депутатката се казва още, че познанството на Марковска с адвокат води до конфликт на интереси, е нелепо, тъй като Върховният административен съд заседава в различни тричленни или петчленни състав и е невъзможно тя да повлияе на останалите членове от състава при приемането на решение по конкретен спор. По повод твърдяното, че нейният син е имал обща фирма с лице, посочено в анонимния сигнал и е продал след няколко години дяловете си, отбеляза че синът й е пълнолетен и сам взема решенията си. Това не е нарушение на закона според нея и няма никакво отношение към работата й като магистрат. <br /> <br /> Марковска също така отбелязала, че твърдяното в сигнала за придобитите от майка й три къщи в село Душанци не отговаряло на истината. Ставало дума за село, което не е курорт и всеки може да отиде на място и да се убеди, че се касае за дворно място с едноетажна къща в обикновено българско село.<br /> <br /> &ldquo;Пред комисията тя представи удостоверения в оригинал от Висшия съдебен съвет, че срещу нея в Комисията по професионална етика и превенция на корупцията към Висшия съдебен съвет няма постъпили сигнали и жалби; от Върховния административен съд, че в Комисията по професионална етика към ВАС и в книгите на съда няма и никога не е постъпвало оплакване или сигнал за допуснати нарушения в работата й; от отдел &bdquo;Инспекторат&rdquo; към Върховна касационна прокуратура, че няма данни за образувани наказателни или дисциплинарни производства срещу нея и от Софийска градска прокуратура, че за периода 2005 - 2012 г. няма образувани и неприключени досъдебни производства и внесени прокурорски актове в съда срещу нея за престъпления само на територията на гр. София&rdquo;, се казва още в писмото на Искра Фидосова. /БЛИЦ <br />