Държавният глава нарушава конституцията, казва партията на Бойко Борисов в нарочна декларация
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><i><font size="3"><font face="Times New Roman">Скандалът с публикуваната от президента стенограма на разговора му със Симеон Дянков се разраства. Изпълнителната комисия на ПП на ГЕРБ излезе с декларация, в която обвинява президента в лична и политическа корист, а също така и в пряко нарушение на чл. 32 ал. 2 от Конституцията на Република България. Ето и текстът: <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></font></font></i></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">На 5-ти март Президентът направи достояние на медиите стенограма от разговор с вицепремиера Симеон Дянков по повод тълкуването на негово изказване в тв шоу преди дни. В разговора между президент и вицепремиер, който по инициатива на Симеон Дянков трябваше да изглади и уточни недоразумението между тях, стана повод за организиране на политическа акция на Президента. Извън повода за този разговор, той си позволи да атакува вицепремиера за цялостната политика на правителството по недопустим начин. Като архитект и защитник на Тройната коалиция и политиката й, той е пряк виновник за проблемите, с които днес се борят гражданите и Правителството. </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">Въпреки това Правителството е изразявало нееднократно в последните месеци уважение към Президентската институция с участието на Премиера и министри в организираните от него форуми и срещи. Но подготвената предварително реч за срещата, изчитането й пред микрофоните и публикуването на текста от разговора с вицепремиера Симеон Дянков показа, че желанието за сътрудничество на Георги Първанов с правителството са само привидни. Търсенето на лична изява и безпрецедентната атака по основни решения и мерки на правителството показа, че политическата стратегия на Първанов надхвърля хоризонта на втория му президентски мандат. Очевидно е, че той подготвя свой нов политически проект във времето, когато е избран да изразява единството на нацията. </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">В дните когато българското правителство се опитва да провежда една тежка за всички политика на стабилизиране на страната и икономиката, Президентът спекулира със страховете на гражданите и бизнеса и се представя за техен защитник, без да може да предложи надеждна икономическа и политическа алтернатива. </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">Личната и политическа корист, които стоят зад действията на Георги Първанов срещу българското правителство, личат от факта, че той си позволи да наруши основна конституционна норма. В сградата на президентството е записан разговор със Симеон Дянков без изричното му съгласие и стенограмата от него е разпространена без той да бъде дори информиран. Това действие е пряко нарушение на чл. 32 ал. 2 от Конституцията на Република България. </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">Изправени сме пред безпрецедентна ситуация. Президентът, който трябва да бъде гарант за правата на българските граждани си позволява сам да ги нарушава, и то по отношение на политическо лице от висок ранг. </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">Ако е практика Георги Първанов да записва всички свои разговори, то естествен е въпросът защо не ги публикува без изключение, така както се е самозадължило да прави със стенограмите от своите заседания Правителството? Как, и кой определя избирателността на разговорите на Президента, които стават достояние на обществеността? </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">ИК на ПП ГЕРБ не може да остави този факт без остра политическа реакция и да не призове за мерки. За това като осъжда нарушаването на гражданските права на вицепремиера да не бъде записван без изричното му разрешение и да не допусне разпространение на текста от този запис без съгласието му. Подкрепяме искането на Председателя на НС да изиска автентичния аудио запис и го сравни с публикуваната стенограма. Очакваме, когато се установи, че вицепремиерът не е бил изрично уведомен за записа и ако се констатира различие между него и стенограмата, да се предприемат мерки и се сезира Конституционния съд за нарушението, допуснато от президента Георги Първанов. </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">ИК на ПП ГЕРБ съзнава, че в тези трудни за страната и всички български граждани месеци, конфликтът между изпълнителната власт и Президентската институция са допълнителна тежест и ненужна грижа за тях. Но заедно с това изразява категоричната си политическа позиция, че преминаването на основни граници на конституционните и политически норми не трябва да остава без последици и санкции. </font></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun: yes"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><o:p><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman">ИК на ПП ГЕРБ</font></p> <br /> <br /> <br /> На 5-ти март Президентът направи достояние на медиите стенограма от разговор с вицепремиера Симеон Дянков по повод тълкуването на негово изказване в тв шоу преди дни. В разговора между президент и вицепремиер, който по инициатива на Симеон Дянков трябваше да изглади и уточни недоразумението между тях, стана повод за организиране на политическа акция на Президента. Извън повода за този разговор, той си позволи да атакува вицепремиера за цялостната политика на правителството по недопустим начин. Като архитект и защитник на Тройната коалиция и политиката й, той е пряк виновник за проблемите, с които днес се борят гражданите и Правителството. <br /> <br /> <br /> <br /> Въпреки това Правителството е изразявало нееднократно в последните месеци уважение към Президентската институция с участието на Премиера и министри в организираните от него форуми и срещи. Но подготвената предварително реч за срещата, изчитането й пред микрофоните и публикуването на текста от разговора с вицепремиера Симеон Дянков показа, че желанието за сътрудничество на Георги Първанов с правителството са само привидни. Търсенето на лична изява и безпрецедентната атака по основни решения и мерки на правителството показа, че политическата стратегия на Първанов надхвърля хоризонта на втория му президентски мандат. Очевидно е, че той подготвя свой нов политически проект във времето, когато е избран да изразява единството на нацията. <br /> <br /> <br /> <br /> В дните когато българското правителство се опитва да провежда една тежка за всички политика на стабилизиране на страната и икономиката, Президентът спекулира със страховете на гражданите и бизнеса и се представя за техен защитник, без да може да предложи надеждна икономическа и политическа алтернатива. <br /> <br /> <br /> <br /> Личната и политическа корист, които стоят зад действията на Георги Първанов срещу българското правителство, личат от факта, че той си позволи да наруши основна конституционна норма. В сградата на президентството е записан разговор със Симеон Дянков без изричното му съгласие и стенограмата от него е разпространена без той да бъде дори информиран. Това действие е пряко нарушение на чл. 32 ал. 2 от Конституцията на Република България. <br /> <br /> <br /> <br /> Изправени сме пред безпрецедентна ситуация. Президентът, който трябва да бъде гарант за правата на българските граждани си позволява сам да ги нарушава, и то по отношение на политическо лице от висок ранг. <br /> <br /> <br /> <br /> Ако е практика Георги Първанов да записва всички свои разговори, то естествен е въпросът защо не ги публикува без изключение, така както се е самозадължило да прави със стенограмите от своите заседания Правителството? Как, и кой определя избирателността на разговорите на Президента, които стават достояние на обществеността? <br /> <br /> <br /> <br /> ИК на ПП ГЕРБ не може да остави този факт без остра политическа реакция и да не призове за мерки. За това като осъжда нарушаването на гражданските права на вицепремиера да не бъде записван без изричното му разрешение и да не допусне разпространение на текста от този запис без съгласието му. Подкрепяме искането на Председателя на НС да изиска автентичния аудио запис и го сравни с публикуваната стенограма. Очакваме, когато се установи, че вицепремиерът не е бил изрично уведомен за записа и ако се констатира различие между него и стенограмата, да се предприемат мерки и се сезира Конституционния съд за нарушението, допуснато от президента Георги Първанов. <br /> <br /> <br /> <br /> ИК на ПП ГЕРБ съзнава, че в тези трудни за страната и всички български граждани месеци, конфликтът между изпълнителната власт и Президентската институция са допълнителна тежест и ненужна грижа за тях. Но заедно с това изразява категоричната си политическа позиция, че преминаването на основни граници на конституционните и политически норми не трябва да остава без последици и санкции. <br /> <br /> <br /> <br /> ИК на ПП ГЕРБ<br />