Необходимо е световната финансова система да стане по-устойчива, по-прозрачна и по-малко рискова. Важно е също в новия световен ред да има повече актьори, защото това е необходимо условие за по-доброто сътрудничество между всички държави. Това бе основният акцент в изказването на австрийският канцлер Алфред Гузенбауер за отражението на световната финансова криза върху политиката и перспективите пред Европейския съюз.
Министър-председателят Сергей Станишев и австрийският му колега Алфред Гузенбауер, който е на работно посещение у нас, изнесоха лекции в Аулата на Софийския университет, посветени на ролята и перспективите пред Европейския съюз.
Същевременно Гузенбауер подчерта, че никоя европейска държава не може сама да бъде достатъчно сериозен фактор в политиката – единствено ЕС в своята цялост може да е равноправна на САЩ и Китай. Алфред Гузенбауер се обяви за повече справедливост в света и изтъкна, че водеща роля за постигането й ще има именно ЕС.
Според австрийския канцлер финансовата криза слага край на ерата на принципа за по-малко държава и обуславя ренесанса на социалната политика. Най-успешни в тази ситуация се оказаха държавите, в които социалната политика е добре развита, каквито са Австрия и Скандинавските страни, изтъкна той.
Алфред Гузенбауер каза още, че трябва да се продължи политиката на разширяване на еврозоната, защото еврото се е доказало като стабилизиращ фактор в кризата. Ако нямаше еврозона щеше да е много по-зле в създалата се ситуация – и за страните-членки на ЕС и оттам и за България, заяви премиерът Станишев. Според Гузенбауер ратификацията на договора от Лисабон също е много важна за по-ефективното функциониране на ЕС. Мотивирано мога да твърдя, че дефицитът по текущата сметка постепенно ще се стабилизира и ще започне да намалява, каза в отговор на студентски въпрос премиерът Сергей Станишев. Двамата министър-председатели отговориха и на други въпроси от страна на студентите, след което посетиха библиотеката, дарена от Австрия на СУ.
По време на лекцията премиерът представи Алфред Гузенбауер като човек с висок обществен авторитет и приятел на България, който е оказал важна политическа и морална подкрепа за членството ни в ЕС. Двете страни са не просто партньори в ЕС – те имат традиционно тясно сътрудничество във всички сфери като културата, образованието, политиката и икономиката, каза още министър-председателят. Той изтъкна, че Австрия е пример за авторитетен член на ЕС, който съчетава по отличен начин конкурентоспособна пазарна икономика и силна социална политика и допълни, че това е все още трудно за нашата страна – високите стандарти на ЕС могат да бъдат постигнати само с последователност и много работа. От своя страна канцлер Алфред Гузенбауер заяви, че България и Австрия са важни партньори, защото само заедно могат да работят за по-силна обединена Европа.
Станишев подчерта, че благодарение на водената предпазлива финансова политика България посреща световната финансова криза в добра кондиция. В БНБ има резерв от около 30 млрд. лева и това е най-голямата гаранция и фактор за стабилност. Същевременно той предупреди, че икономиката ни е отворена и ни трябва реалистичен поглед за рисковете от икономическата криза. Сред заложените от правителството в бюджета мерки за продължаване на високия икономически растеж през следващата година, той открои сериозния инвестиционен пакет от близо 6 млрд.лева, капитализацията на Българската банка за развитие с около 500 млн. лева, продължаването на политиката на смекчаване на регулаторни режими за бизнеса и др. Той информира за предложенията, които е отправил към Европейската комисия, за допълнителни мерки за минимизиране на последиците от кризата. Сред тях са обмисляне на възможности за улеснение на по-ефективното усвояване на парите от еврофондовете, без да се нарушават принципите им, за да се усети по-бързо ефекта от тях. Удължаване на срока за усвояване на средствата от предприсъединителните програми за България, както вече се направи по програма САПРАД, и влизане във финансовия механизъм ERM II, тъй като България устойчиво отговаря на 4 от 5-те критерия за членство в еврозоната. /БЛИЦ