17 депутати от социалната комисия жертвоготовно заседаваха, за да се приемат максимално скоро промените в закона за хората с увреждания и в закона за здравето, с които да се възстановяват инвалидните пенсии, личните асистенти и финансовата подкрепа на хората със забавено преосвидетелстване от ТЕЛК, предаде bgonair.bg.

Проф. Диана Ковачева

Както БЛИЦ писа комисията се събра по спешна необходимост след протеста пред МС и острата критика на омбутсмана проф. Диана Ковачева, която заяви, че институциите, които са отговорни, са Министерство на здравеопазването, социалното министерство, ТЕЛК, НЕЛК.

Гласуване

Въпреки техническите бележки на експертите от институциите, текстовете по законопроекта на проф. Ковачева бяха приети със забележително единодушие от комисията - без нито един против и въздържал се.

Промените влизат за окончателно гласуване в пленарна зала и ако "Държавен вестник" ги публикува веднага, могат да са факт до края на седмицата.

Оттам нататък регионалните здравни инспекции имат 14 дни да изпратят служебно информацията за всички забавени към момента експертизи, за да се възстановят правата на хората.

Колкото и да бързаха депутатите обаче, време това да стане още от следващия месец за всички хора, може и да няма - НОИ подготвя ведомостите за плащанията до 25-о число на месеца.

Какво прие социалната комисия

Приетите текстове предвиждат да се възстановят правата на хората, които са с изтекло решение на ТЕЛК и са подали заявление за преосвидетелстване.

Започнатите и неприключили производства до влизането на закона в сила, както и тези, които са започнати, но не са приключили до 4 месеца от влизането на закона в сила, се довършват по новия закон, но без да се вземат предвид сроковете.

Занапред РЗИ ще уведомява хората най-късно до 4 месеца преди изтичането на експертизата им, че трябва да подадат заявление за преосвидетелстване. Ако ТЕЛК не се произнесат в рамките на три месеца, това ще се счита за забавяне и ще се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение.

Ако новото решение е за по-ниска степен на неработоспособност, хората няма да връщат пари.

ОЩЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ

Техническите бележки на експертите около ТЕЛК-овете изтощиха до краен предел народните представители и за дискусии по другия ключов законопроект, който бе приет екстрено на второ четене, вече нямаше енергия.

Той бе изгласуван за няколко минути, въпреки че променя една от най-основните дефиниции в Кодекса за социално осигуряване, която не е отваряна за редакции от началото на пенсионната реформа. Става дума за понятието "действителен осигурителен стаж".

В него депутатите включиха по искане на ДПС периода на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите на политическа репресия по закона за репресираните.

Така за първи път у нас пенсия за осигурителен стаж и възраст ще може да се получава с по-малко от 15 г. истински изработен стаж.

Депутатите решиха и хората с над 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ, които имат пенсия за военна или гражданска инвалидност, както и тези  наследствена пенсия, да получават месечна финансова подкрепа в размер на 57 на сто от линията на бедност.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук