Днес пред Областната управа на Шумен над 200 работещи от „Автомагистрали Черно море” АД, гр. Шумен протестираха срещу бюрократичните пречки, създавани от ръководството на Национална агенция „Пътна инфраструктура” относно изплащането за извършена и приета от независим строителен надзор дейност и построени пътища 10 862 000.
Поредица от срещи бяха организирани от КНСБ и синдикалната организация на КНСБ в &bdquo;Автомагистрали Черно Море&rdquo; &ndash; АД, гр. Шумен с мениджърския екип на фирмата и представители на отговорните институции за това, че месеци наред работниците от &bdquo;Автомагистрали Черно море&rdquo; не са получавали заплати и осигуровки. На последната работна среща, в която участваха и представители на медиите, ръководството на Национална агенция &bdquo;Пътна инфраструктура&rdquo; пое ангажимент за съставяне на установителен договор между пътната агенция и мениджърския екип за разплащане за действително извършената работа, приета от независим строителен надзор:<br /> Път III 7003 с. Пристое &ndash; Каолиново &ndash; Лятно &ndash; Долина &ndash; Златна нива &ndash; Царев брод, стар път III &ndash; 3206/Шумен-Пристое/, у-к от км. 4+988 до км. 13+040 и път III 7003 с. Пристое &ndash; Каолиново &ndash; Лятно &ndash; Долина &ndash; Златна нива &ndash; Царев брод, стар път III &ndash; 3206/Шумен &ndash; Пристое/, у-к от км. 20+122 до км. 33+863 е завършило. Строителството на обект III 7005 с. Тъкач &ndash; Изгрев &ndash; Каолиново &ndash; Тодор Икономово, участък от км. 0+000 до км. 16-646 е около 40% завършено и строителните работи са преустановени.<br /> Юристите на НАПИ, на фирмата и на КНСБ изготвиха установителния договор, но до този момент по абсолютно необясними причини &ndash; документът не се подписва от изпълнителния директор на Пътната агенция г-н Янко Янков, а по този начин се блокира изплащането на дължимите работни заплати и осигуровки за над 3 млн. лв. на близо 1000 работници в &bdquo;Автомагистрали Черно Море&rdquo; АД Шумен, а общо дължимата сума от НАПИ е 10 862 000 лв., съобщиха от КНСБ. <br /> С бюрократичните пречки, създавани от ръководството на НАПИ, е запознат министър-председателят Сергей Станишев, министърът на финансите Пламен Орешарски и членовете на Надзорния съвет на НАПИ.<br /> Синдикалната организация на КНСБ в дружеството категорично заявява своята решимост за възобновяване на синдикални и граждански действия до изплащане на работните заплати и осигуровки и създаване възможност на фирмата и мениджърския екип да работят.<br /> Ръководството на КНСБ и Съюза на транспортните синдикати в България считат, че неподписването на установителния договор е продиктувано не от държавническа политика, а от обслужване на корпоративни интереси от членовете на Надзорния съвет и изпълнителния директор на НАПИ, поради което призовават г-н Станишев да освободи от заеманите длъжности изпълнителния директор Янко Янков и председателя на Надзорния съвет Иван Атанасов. <br /> Синдикалната организация на КНСБ и колектива на фирмата са решени чрез синдикални и граждански действия да принудят бюрократите от правителството и НАПИ да изпълнят поетия си ангажимент и да се разплатят с фирмата, въз основа на което ще се получат неизплатените работни заплати от месец декември 2008 г. на над 1000 работници в дружеството. /БЛИЦ <br />