Претенциите за пожизнена обществена издръжка във вид на пенсия с изключително високи размери, без оглед на личен принос, а единствено поради наличието на депутатски стаж , КНСБ не само не приема, а осъжда като официална проява на корупция, облечена във власт, се казва в съобщение до медиите от синдиката.
Повод за възмущението на КНСБ е предложението за промени в кодекса за социалното осигуряване, внесени в парламента  от група депутати, начело с Ваньо Хърков от „Атака”. Подкрепили са го други депутати от опозицията, независими и няколко от левицата. Промените предвиждат депутати, чийто пълен мандат е изтекъл, не са избрани в следващото Народно събрание и са навършили 55 години, да се пенсионират, независимо от размера на осигурителния стаж и да получават пенсия в размер на 70% от възнаграждението на народен представител. Днес това прави 1455,30 лева.
Ръководството на КНСБ, разглежда горепосочения законопроект, като ярка демонстрация и доказателство за „висотата” на личните и политически качества на вносителите. Свидетели сме на неподозираният взрив на „творчество” и „морал” с ново съдържание на авторите. Те дават заявка за получаване на държавни компенсации в изключително високи размери, когато са се провалили на редовното общонародно тестване на техните високи минали заслуги и сериозен експертен потенциал. Идеята им кореспондира единствено и само с личния интерес. Продукт е на невъзможност по друг начин да изкарват насъщният си извън качеството на народни представители.
Впечатлени сме, че краткият им депутатският стаж е допринесъл да опознаят задълбочено световната практика в сферата на пенсионното осигуряване, принципите на социалната справедливост и на съответствието между принос и права.
Вярваме, че придобитите от тях познания и експертен потенциал, за който претендират в мотивите на своя законопроект, ще им дадат богати възможности да обяснят на своите избиратели, трудещи се под земята, на строителните обекти, край доменните пещи и на всички други работници и служители, работещи при изключително неблагоприятни и рискови условия, ЗАЩО от тях се изисква да полагат десетки години труд при такива условия и едновременно с това да навършат точно определена възраст за да получат права на пенсия.
За да извършат тези разяснения Конфедерацията на независимите синдикати в България ще им съдейства и ще им осигури широка работническа аудитория.
Въпреки гореизложената „висока” оценка на морала и културата на тези народни избранници, ръководството на КНСБ е длъжно да заяви пред българската общественост своето дълбоко възмущение от липсата на елементарна почтеност и наглото потребителство насочено към една от най-чувствителните за обществото ни теми, се казва още в съобщението. /БЛИЦ