Кога ще видим дипломата за завършено висше образование на политика и шоумен Слави Трифонов, питат от християнско сдружение „Православна младеж – Света Петка Търновска“.

Избирателите са в правото си да знаят с какъв именно успех и през коя точно година се е дипломирал успешно в Музикалната академия в София днешният лидер на политическа партия „Има такъв народ“, подчертават от християнско сдружение „Православна младеж – Света Петка Търновска“.

Българските политици, партиите и формациите на които ще участват в изборите за 46-тото Народно събрание, би трябвало да се пределно честни към електората и да се стремят към максимална публичност и откритост, заявяват от „Православна младеж – Света Петка Търновска“. 

Въпреки това и до ден днешен на официалния сайт на политическа партия „Има такъв народ“, както и на сайта на телевизия 7/8 не може да бъде открита каквато и да е информация относно годината, през която Слави Трифонов е завършил следването си и се е дипломирал в Музикалната академия в София, липсват също така и каквито и да е данни и за средния успех от семестриалните му изпити и за средния успех от държавните му изпити, притесняват се в Християнско сдружение „Православна младеж – Света Петка Търновска“.

Искрено се надяваме, че дипломата за завършено висше образование на Слави Трифонов е автентична и законно издадена, както и че тя не е изготвена в нарушение на Правилника за устройството и дейността на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, заявяват от православното младежко сдружение и същевременно напомнят, че преди време в публичното пространство и в редица медии се тиражираха предположения и съмнения, че шоуменът и днешен политик се е сдобил с въпросната диплома за висше образование дълги години, след като е спрял да посещава лекции и упражнения в Академията. 

За да се сложи веднъж завинаги край на слуховете и на конспиративните теории в тази насока, крайно време е и самият Слави Трифонов да хвърли повече светлина относно обстоятелствата, свързани с дипломирането си в Консерваторията, с което ще удовлетвори и общественият интерес към темата, предлагат от „Православна младеж – Света Петка Търновска“.

Избирателите са с правото си да знаят също и какви чужди езици владее и ползва председателят на „Има такъв народ“, но за съжаление и тази така важна информация трудно може да бъде открита на интернет сайта на партията, констатират от православната младежка организация. 

Надяваме се обаче, че екипът, поддържаш интернет сайта на партията, в най-скоро време ще отстрани този досаден пропуск и ще качи там актуалното CV на Слави Трифонов с информацията и какви са чуждоезиковите умения на лидера на партията според съществуващите 6 референтни нива на владеене на чужд език, които са приети като европейски стандарт за класификация, заключават от сдружение „Православна младеж – Света Петка Търновска“.