Изтъкнатите от зам.-министър д-р Матей Матеев причини за напускане на поста нямат нищо общо с истинските. Това заяви в специално изявление, разпространено от пресцентъра на Министерство на здравеопазването, министър Евгений Желев.
„Във връзка с направените днес изявления на зам.-министъра на здравеопазването д-р Матей Матеев считам за необходимо да заявя следното:
През изминалата седмица на два пъти в разговор със зам.министър д-р Матей Матеев настоях той да подаде оставка от заемания пост заради нарушаване на Етичния кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт.

За съжаление в момента д-р Матеев представя причините за своята оставка в съвсем друга светлина като изтъква мотиви, свързани със заключенията на комисията от изтъкнати български учени в областта на медицината, извършила проверка в МБАЛ „Св. Ив.Рилски”. Тези заключения нямат нищо общо с истинските причини за подадената от него оставка”, гласи изявлението на д-р Евгений Желев. /БЛИЦ