13 300 000 лева ще бъдат предоставени от Министерски съвет за овладяване на последиците от наводненията. Извънредно заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет се проведе днес по разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов.
Председател на комисията е вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. В заседанието участваха и министрите на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и на земеделието и храните Мирослав Найденов.<br /> <br /> Бяха обсъдени искания за финансиране и взети решения за предоставяне на около 13 300 000 лв. за овладяване, предотвратяване и преодоляване на последиците от природните бедствия.<br /> <br /> Комисията реши да се отпуснат средства на Министерството на земеделието и храните за възстановяване на диги по р. Марица и р. Харманлийска в област Хасково, р. Камчия (област Шумен), р. Лесновска (Столична община) и Козлодуйската дига. Бяха предоставени средства за възстановяване на язовирите Цонево, Малко Шарково и Бент Панчарево. Само за почистване на коритото на р. Лесновска и за аварийно укрепване и корекция в участък в кв. Челопечене са предоставени 1 500 000 лв.<br /> <br /> На Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разплащане на разходи за аварийни работи по съоръжения и участъци от републиканската пътна мрежа бяха предоставени средства за три обекта, разрушени от вредното въздействие на водите &ndash; път I-8 Пловдив-Свиленград (пропаднал водосток при км 357+469), път III-808 Харманли-Върбово-Силен (разрушено мостово съоръжение при км 8+200), път I-1 София-Благоевград-Кулата при км 377+000 (укрепителна дига на р. Струма).<br /> <br /> Беше предоставена възстановителна помощ в размер около 75 000 лв. за щети от наводнението на жилищни имоти в гр. Свиленград.<br /> <br /> За Министерството на икономиката, енергетиката и туризма комисията утвърди до 680 000 лв. за анализ и технически експертизи на земно-насипни язовирни стени и за паспортизация на големи хидроенергийни обекти, за проектиране и изграждане на сеизмична мониторингова система и за проектиране и доизграждане на Националната система за ранно предупреждение.<br /> <br /> На областните управители беше отпуснат лимит до 10 000 лв. (на област) за осъществяване на контрол и предприемане на аварийни работи по язовирите.<br /> <br />