Военният министър Николай Ненчев, който и без друго не се ползва с подкрепата на военните, се разтрепери като колежката си Румяна Бъчварова. Вчера министърката тотално изгуби доверието на подчинените си, след като те я нападнаха, че е допуснала да се посегне на привилегиите им, без да има широко обсъждане. Днес Ненчев излезе със специално обръщение към военните, които масово подават рапорти, уплашени да не им премахнат 20-те заплати.
Aпелирам към всички, които са подали рапорти за пенсиониране или напускане на системата, да преосмислят това свое лично решение. Това се посочва в изявление на военния министър Николай Ненчев по повод дискусиите за социалните плащания в секторите &quot;Сигурност&quot; и &quot;Отбрана&quot;, разпространено от ведомството. По думите му не би имало никакъв смисъл да се разходват значими публични средства за съвременно въоръжение и техника, ако личният състав бъде загубен. <br /> <br /> Статутът и социалните придобивки на военнослужещите бяха защитени. През последните дни Министерството на отбраната положи огромни усилия да убеди държавното ръководство в необходимостта от запазването на съществуващата нормативна база в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, която регламентира статута на военнослужещите, посочва министър Ненчев.<br /> <br /> На президента и главнокомандващ на Въоръжените сили, на министър-председателя, както и на министъра на финансите е бил предоставен детайлен анализ за негативните ефекти и последици за отбранителните способности, за мотивацията на хората в отбраната, за боеготовността на военните формирования от Въоръжените сили, както и за изпълнението на съюзните ни задължения в системата за колективна отбрана на НАТО, ако предложенията, направени чрез преходните и заключителните разпоредби на законопроекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г., бъдат приети.<br /> <br /> Министърът на отбраната посочва, че никога не се е съмнявал в мъдростта и далновидността на държавното управление в лицето на президента, министър-председателя и министрите. Трябва да си даваме сметка, че намирането на баланса между провеждането на необходимите реформи и запазването на стабилността на системата за сигурност и отбрана на държавата е сериозно предизвикателство за политиката, изтъква Ненчев. С днешното решение успяхме в усилието си да гарантираме предсказуемостта в кариерното развитие и социалния статус на военнослужещите, заявява министърът.<br /> <br /> Ненчев посочва, че през последните дни е бил в непосредствен контакт с висшия команден състав от Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите и Българската армия, както и с военнослужещи от военни формирования. Открито и честно се обединихме около необходимостта за защита на социалния статус на военнослужещия. Българските военнослужещи за пореден път доказаха своята лоялност към конституционния ред, към обществото и интересите на държавата, като не се поддадоха на емоциите, посочва министърът на отбраната.<br /> <br /> В демократичните общества проблемите се решават в рамките на институциите, чрез диалог и взаимно разбиране, отбелязва Ненчев и изказва благодарността си към хората в отбраната, които въпреки тревогата за своя социален статус, са запазили своята чест и достойнство пред обществото.<br /> <br /> Министърът заявява, че в резултат на многогодишните реформи и трансформации, въоръжените ни сили са завършили своята реорганизация. Ясно са разграничени различните категории военнослужещи и цивилни служители и социалния им статус.<br /> Непосредствената ни задача сега е, след като Народното събрание одобри предложената му от Министерския съвет &quot;Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020&quot;, да фокусираме усилията на целия личен състав върху нейното изпълнение. Стриктно изпълняваме програмата за управление на правителството в сектора &quot;Отбрана&quot;, като на основата на постигнатата структурна стабилност пристъпваме към модернизация, заявява още министърът на отбраната. /БЛИЦ<br /> <br /> <span style="color: rgb(128,0,0)"><strong>ОЧАКВАЙТЕ В БЛИЦ ПОДРОБНОСТИ ЗА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ БУНТОВЕ!</strong></span><br /> <br />