Имам основание да твърдя, че състоянието в армията е много по-лошо, отколкото дори аз съм си представял. Достатъчно е да се чуят оценките на командирите на видовете въоръжени сили. Това заяви в сутрешния блок на БНТ министърът на отбраната Ангел Найденов.
Той обясни, че оценките на командирите по отношение на материално-техническото снабдяване, по осигуряване на условията, които гарантират максимално изпълнение на техните задачи, предизвиква загриженост. &bdquo;Това е най-мекият израз, който мога да използвам. Резултатът е продукт на недостатъчните финансови средства, които не са били осигурявани в рамките на изминалите 4 години&ldquo;, каза Найденов.<br /> <br /> Според Найденов, в плана за развитие на въоръжените сили пише ясно, че за отбрана трябва да се отделят 1,5% от БВП. Те винаги са се движели от 1,25 до 1,35%, което означава винаги недостиг от порядъка на 150-200 млн. лева, обясни той и уточни, че 74% от всички разходи отиват за разходи на личния състав. Само 5% има за капиталови разходи и остават 5%, които да отиват за осъществяване проектите за инвестиции в модернизацията на армията.<br /> <br /> Работата на министъра на отбраната ще се основава на няколко приоритета. Първо, да се осигурят условия за добро изпълнение на отговорностите на армията и условия за изпълнение на съюзнически ангажименти между нея и министерството. Второ, да продължи процеса на трансформация на въоръжените сили &ndash; модернизация. &bdquo;В следващите месеци трябва да се разработи и предложи в Народното събрание една програма за модернизация на въоръжените сили, която да се разпише по срокове, да има ясни цели и източници на финансиране&quot;, смята Найденов. Третият приоритет ще бъде осигуреността на участниците в мисии, в операции зад граница.<br /> <br /> С осигуреността на войниците зад граница не трябва да бъдат правени компромиси, смята Найденов. Той обясни, че войниците трябва да се пращат на такива операции с гаранция над 100%. Министърът на отбраната даде пример с ниското качеството на обувките на участниците ни в операцията в Афганистан. <br /> <br /> &bdquo;Рискът от корупция е изследван в областите по отношение на доставките и сключването на договори, управлението на финансовия ресурс на Министерство на отбраната, след това са хората и човешкият ресурс и това са всички последици върху участието в операции и мисии. Има фрапиращи примери и голяма част от тези рискове са свързани с хората, с това, че се подготвят така документите, че в крайна сметка да има един-единствен избран за сключване на този договор, тоест те се подготвят за определена фирма&ldquo;, добави Найденов. &nbsp;<br /> <br /> <strong>БЛИЦ ДОСИЕ :<br /> </strong><br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Карта на корупционния риск в обраната, сочи как армията е съсипана от предишното управление като след Ньойския договор</strong></span><br /> <br /> В края на март 2013 г. Постоянният съвет по антикорупция в МО утвърждава анкетни карти за оценка на корупционния риск.<br /> Раздава ги на всички административси звена във ведомството и на второстепенните разпределители на средства.&nbsp;Инспекторатът на МО по времето на служебния министър Тодор Тагарев обобщава резултатите въз основа на системен анализ и миналия месец изготвя Карта на корупционния риск в отбраната, съобщава специализираният военен сайт <a target="_blank" href="https://www.pan.bg/view_article-49-17636-Risk-ot-korupciq-v-dostavkite-i-dogovorite-v-MO.html"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">pan.bg</span></a>.<br /> <br /> &quot;При направената оценка като най-рискови са откроени дейностите по доставките и сключването на договори.<br /> Както на всички е известно тези дейности са съсредоточени в т.нар. Дирекция &quot;Инвестиции в отбраната&quot;.<br /> Ето какво обобщава Инспекторатът в тази област, която успя да сведе боеготовността на армейската техника до едва 20-25%.<br /> Т.е. за последните 2 години Дирекцията надмина клаузите на Ньойския договор, обезоръжавайки фундаментално българската армия.<br /> <br /> Кои според Инспектората са направленията деликатно назовавани &quot;корупционно рискови&quot; в областта на доставките:<br /> - &quot;Определянето на изискванията или техническите спецификации в полза на един определен продукт или контрактор&quot;. Сиреч, утонява се предварително кое техническо изделие ще спечели търга и коя е фирмата, която ще предостави изделието за България. Шансът за печалба на всички в този затворен кръг е 100 процента. Губещи са единствено българската армия и българският данъкоплатец.<br /> <br /> Като други &quot;корупционно рискови&quot; направления в областта на доставките Инспекторатът на МО назовава:<br /> - &quot;Сключването на договори за доставка при липса на конкуренция&quot;. Какво означава това?<br /> Означава, че независимо от многобройните заповеди, комисии, съвети, съгласувателни подписи и прочие в тази Дирекция съществуват механизми зад уж колективните решения, които излъчват за победител в кръга онзи, който предварително &quot;е заслужил&quot; победата си. Компетентното мнение на специалисти от войските, инженери и генерали кучета го яли.<br /> <br /> Изключително интересна и типично по ориенталски звучи следващата &quot;корупционно рискова&quot; операция според Инспектората на МО.<br /> - &quot;Липсата на финансов разчет за целия жизнен цикъл на продукта и честите промени в договора с първоначалния печеливш, който обикновено е изпълнител и в последващи договори за осигуряване на експлоатацията&quot;. Какво се крие зад този &quot;евентуален корупционен риск&quot;? И защо го нарекохме ориенталски. Той е характерен за държави на Изток от нас. Фирма &quot;Х&quot; печели търг при правителство &quot;У&quot; и се е издължила на когото трябва. Идва обаче правителство &quot;Z&quot; и фирмата, която разчита на вече раздадените &quot;ретрокомисионни&quot; започва да се клати от новите шефове по доставките, които са инструмент за новите комисионни. Стартират се едни нови изисквания, нови процедури, нови договори... След влизането ни в НАТО и ЕС, този &quot;корупционен риск&quot; беше позабравен. При правителството на ГЕРБ обаче, бе възстановен със страшна сила.<br /> <br /> Следващият &quot;корупционен риск&quot;, който оставяме без обяснение, защото в нашите среди е очеваден и пословичен, според Инспектората на МО е:<br /> - &quot;Недостатъчната компетентност на служителите, които се занимават с управление на проекта и са на позиции свързани със сключване и управление на договори.&quot; Некомпетентният се управлява лесно. Каквато и работа да му дадеш ще я обърка, дори и безплатно. После му втълпяваш чувство за вина и той е твой. Може би това е причината за вътрешната забрана в Дирекцията да бъдат допускани офицери от войските при евентуален конкурс за специалисти. Иначе запазните фирми в началото възприемаха некомпетентността като остатък от тоталитарната армия, докато разбраха, че това е другото лице на корупцията в МО.<br /> <br /> Най-непретенциозният &quot;корупционен риск&quot; изглежда твърде неприятен, особено в анализ на Инспектората на МО:<br /> - &quot;Липсата на изисквания към участници в търг за договори за доставка. Участие на фирми, за които се знае, че са участвали в дейности, свързани с корупция&quot;. <br /> <br /> Това вече е нещо ново! До търг вероятно са били допускани и фирми, за които се е знаело, че са корумпирани. Оказва се, че за иначе некомпетентните служители да си корумпиран е добър и достатъчен критерии за участие в търг. Това значително улеснява раздаването на... картите. Просто играчите са с опит в разцакването, който не е за изпускане.&quot;<br /> <br /> Колегите от ПАН.БГ посочват, че фиксираните сериозни корупционни практики, трябва да сезират Прокуратурата за щателна проверка в Дирекция &quot;Инвестиции в отбраната&quot;. Добре е проверката да се извърши преди удобното напускане на сегашното ръководство на Дирекцията, поради пенсиониране. Вземането на полагащите се 20 заплати на фона на извършения погром на техниката е друг вид корупция!<br /> <br /> ПАН.БГ предлага още на министъра на отбраната Ангел Найденов да предостави на Прокуратурата въпросния документ и съдейства за организиране на обстойно разследване в областта на доставките и сключването на договорите в МО. Приканват се всички засегнати фирми, които са били притискани от &quot;служители занимаващи се със сключване на договори с управление на доставки&quot;, за участие в корупционни схеми, да изпращат сигнали като откриват специална рубрика &quot;Корупция при доставки и договори в МО&quot;.&nbsp;<br />