Със заповед на министъра на финансите Румен Порожанов за заместник-директори на Агенция „Митници“ са назначени Божидар Алексов и Розалия Димитрова, съобщиха от Министерство на финансите. Те са предложени от директора Ваньо Танов. Досегашният заместник-директор Чавдар Васев е освободен от длъжност по негова молба.
Божидар Алексов е магистър по икономика от УНСС със специалност &bdquo;Счетоводство и контрол&rdquo; и следдипломна квалификация &bdquo;Международни икономически отношения и митническа политика.&rdquo; Той е експерт с дългогодишен опит в митническата и данъчна материя. Започнал е професионалния си път през 1991 г. в Столична митница, а от 1998 г. до 2008 г. заема различни ръководни длъжности в Регионална митническа дирекция София, където последователно оглавява отдели &ldquo;Митнически режими и процедури&ldquo;, &bdquo;Акцизи&ldquo; и &ldquo;Последващ контрол&ldquo;. <br /> <br /> От 2009 г. до момента заема ръководни позиции в Агенция &bdquo;Митници&rdquo; като директор на дирекция &bdquo;Акцизи&ldquo; и началник-отдел в дирекция &bdquo;Финансово стопанска дейност и управление на собствеността&ldquo;. От страна на Агенция &bdquo;Митници&rdquo; ръководи проекта за Изграждане на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) и изграждане на Информационна система &bdquo;Контрол на горивата&rdquo; за НАП.<br /> <br /> Розалия Димитрова е магистър по &bdquo;Неорганични и електрохимични производства&rdquo; във Висшия химикотехнологически институт &ndash; София (Химикотехнологичен и металургичен университет &ndash; София) със следдипломна квалификация &bdquo;МИО и митническа политика&rdquo; в УНСС. От 1991 г. досега работи в митническата администрация, като преминава през всички длъжности от стажант митнически инспектор до директор на дирекция. <br /> <br /> От 2011 г. е директор на дирекция &bdquo;Митнически режими и процедури&rdquo; в Централното митническо управление на Агенция &bdquo;Митници&rdquo;. Участва в работата на Комитета по Митническия кодекс и групи на ниво Европейска комисия. Координира работата на митническата администрация на национално ниво и участва на срещите за обсъждане на разпоредбите по проектите на Делегирания акт и Акта за изпълнение на Митническия кодекс на Съюза (прилагане от 01.05.2015 г.). Награждавана е за постигнати резултати в подготовката на митническата администрация за процеса на присъединяване на Република България към ЕС и за принос към Световната митническа организация.<br /> <br /> <br />