Направихме всичко, за да е ясно, че водата в Перник няма да бъде използвана за промишлени цели. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на среща, свикана от президента Румен Радев, във връзка със създалата се водна криза в Перник, предаде „Фокус“.

По думите му оттук нататък се търсят алтернативни варианти за справяне с проблема с водоснабдяването.

„ВиК-Перник е носител на над 25 разрешителни за водоползване от повърхностни и подводни обекти. Нямам информация за това каква вода е налична там.

Така че при всички положения мерките, които се взимат, трябва да бъдат в ограничаване на ползването на водата. Първите няколко дни след запечатването на станцията, имаше положителен ефект“, добави Нено Димов.

По думите му водата за питейни нужди би трябвало да се използва само и единствено по предназначение, освен ако не е наложително да бъде потребявана и с други цели.

„В минимална степен да се използва, само там, където няма друга възможност, за цели, различни от питейните, защото очевидно това ще бъде проблем, който ще се задълбочава с течение на годините“, обясни министърът на околната среда и водите.

„В сферата, в която отговаря Министерството на околната среда и водите (МОСВ), основният ресурс, който се предвижда по европейското финансиране, е свързан с подобряването на ВиК системите в страната, пречистването на отпадните води, включително пречистването на питейните води, така че ресурсът, който е необходим за страната, е доста съществен, не се покрива изцяло от европейските средства, но най-голямата част от Оперативна програма (ОП) „Околна среда“ и в предходния, и в настоящия период са инвестирани именно в тази посока“, добави Нено Димов.

Той обясни, че след усилена работа на консолидираните 12 ВиК оператора са подали проектните си документи и до края на септември са били сключени договори за изпълнени по проектите на ОП „Околна среда“.

„Така че, на практика те разполагат с достатъчен период от време, за да започнат процедурите по обществени поръчки, изпълнение и последващ контрол. Общият размер е над 1 милиард лева, като специално за ВиК-Перник в края на август месец беше подписан договор между МОСВ и ВиК-Перник на стойност 105 милиона лева, от които малко над 80 се финансират по ОП „Околна среда“, допълни министър Нено Димов.