„Това е един изстрадан законопроект, но крайно необходим. Казвам изстрадан, защото в продължение на 4 месеца работим по него. Проведохме много обсъждания с потребителски организации и депутати. Всички разбирате колко е необходим този законопроект – години наред хиляди български граждани са подлагани на рекет и на изнудване, без да може държавата адекватно да предложи регулация на взаимоотношенията между кредиторите и потребителите. За пръв път се урежда тази материя със законопроект.“ Това заяви за Законопроекта за събиране на вземания по потребителски договори вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова при неговото първо обсъждане в Народното събрание.

Тя изрази благодарност на народните представители от управляващото мнозинство, които са го подкрепили в комисиите и изтъкна, че за първи път се е намерило мнозинство, което има смелостта и куража да се изправи срещу 4 милиарда лева. „Хората, които оперират на този пазар не са за подценяване. Неслучайно години наред този законопроект не може да пробие в нито един парламент“, посочи вицепремиерът.

„За пръв път в него уреждаме статута на фирмите, които могат да извършват колекторска дейност. Досега всеки, без контрол от държавата, можеше да ходи по села и градове и да изнудва хората. Сега има ясен регламент кой трябва да го прави, как може да се регистрира и каква отговорност носи“, каза още министър Нинова.

Тя посочи още, че в законопроекта се уреждат правата на потребителите, които досега са били беззащитни срещу подобни своеволия.

„Уважаеми български граждани, ако този законопроект стане факт и на второ четене, няма да дължите повече от това, което сте взели като кредит, освен законната лихва. И никой няма да има право да си слага такси, комисионни, да ви изнудва за суми, за които не носите отговорност“, категорична бе Корнелия Нинова, добавяйки, че се предвиждат тежки санкции за нарушителите.

Министърът на икономиката и индустрията се обърна и към опозицията: „Ако ние, екипът на министерството, Комисията за защита на потребителите, потребителските организациите, колегите от управляващото мнозинство, не можем да ви убедим, ви моля да отделите 15 минути от времето си да прочетете секретния доклад на ДАНС за колекторските фирми. В този доклад проблемът с колекторските фирми е описан като заплаха за националната сигурност. Можете да видите за какъв сив сектор става дума, за какви черни пари в размер на 4 млрд. лв. се въртят в България на гърба на българския народ. И ще видите кой го прави, поименно. Надявам се, след като се запознаете с този доклад, да подкрепите законопроекта.“

Министър Нинова обобщи целите на Закона за колекторските фирми: ред, правила и отговорност за тези, които събират потребителски кредити; защита на правата на потребителите; санкции за онези, които не се съобразяват със закона; изсветляване на огромна част от финансовите потоци в България.

„Ако тези цели ви допадат, моля, подкрепете днес на първо четене законопроекта. Оставаме отворени за всички разумни предложения – да направим един по-съвършен закон, но да сложим ред и правила в държавата и да защитим хората“, призова Корнелия Нинова народните представители.

По време на обсъждането на законопроекта в пленарна зала министър Нинова взе отношение, обръщайки се към българските граждани от парламентарната трибуна:

Уважаеми български граждани, чуха се много аргументи против законопроекта, някои от които ще повторя, за да оставя на вас възможност да прецените за какво става дума. Да не се въвежда регистър на фирмите, които събират вземания – да оставим старото положение, да не се знае кой идва в дома ви, на какво основание нахлува през нощта и ви бие за 100 лв. Защото, видите ли, това било намеса на държавата в свободните взаимоотношения. Видяхме докъде стигнаха тези „свободни взаимоотношения“, за да плаче половината български народ от насилие и от рекет.

Втори аргумент – човекът да не знае кой ще дойде при него и какво ще му иска, защото, видите ли, той през това време щял да си продаде къщата и никой нищо нямало да може да събере. Ако ще разсъждаваме така, няма смисъл изобщо от законодателство в България – да оставяме всичко на Дивия запад и нищо да не правим.

Трето: доброволно да ги оставим да си оправят отношенията. Ами да, доброволно ги бият по градовете. За да стигнем дотук, очевидно доброволните отношения не са сработили. Вие знаете колко хиляди хора се оплакват, че доброволно не става.

Уважаеми български граждани, направих едно сравнение, слушайки изказванията, и ще се опитам да обясня простичко – досега и отсега нататък, ако се приеме законът, какво ще се случва.

Досега всеки кредитор прехвърля вашето вземане на второ лице, той – на трето лице, без вие да знаете какво се случва. Явява се изведнъж трето лице в къщата ви и ви казва: „Вие сте взели едни 100 лв. преди, но сега трябва да ми дадете едно 1000 лв., иначе тежко ви чака“. Това беше досега практиката. Какво ще се случи сега: преди да ви прехвърли кредитора задължението на първо и на второ лице, ще ви уведоми писмено и ще ви каже: „Уважаеми г-н Георгиев, в дома Ви има право да дойде г-н Петров, на който съм прехвърлил вземането и той не може да Ви иска нищо повече от 100 лв., които сте взели като кредит. Ако Ви иска 101 лв., то това е незаконно.“

Второ, досега никой не ви кани, уважаеми задлъжнели българи, доброволно да си изпълните задължението. Оттук нататък, ако се приеме законът, преди някой да ви цъфне на вратата, ще получите покана за доброволно изпълнение.

Трето, досега можеха всякакви физически и юридически лица, които никой не ги знае кои са, да идват в къщата ви тормозят, включително с насилие. Отсега нататък, ако се приеме законът, ще може само определени лица, които са публични в регистър и трябва да отговарят на условия и изисквания. Ако дойде някой извън тези лица, имате право да го изгоните от къщата си.

Следващо, досега никой не може да оспорва нищо. Идва Петров и ви казва: „Дайте ми 1000 лв.“. Нямате право да оспорвате пред никого. Отсега нататък ще имате право да оспорите тази претенция.

Досега можеше по всяко време, денонощно, да звъннат по телефона, да ви закачат табелката на позора на входа на блока, да отидат при работодателя ви и да му кажат да удържи задължението от заплатата ви. Отсега нататък това не може да стане. Могат да звънят само до 8 часа вечерта и само от 7 часа сутринта, при определени условия, най-често на два дни веднъж. Не може да се лепи на входа на блока ви, не може да се ходи при работодателя ви, ако се приеме законът.

Досега може да сте взели 5 лв. и да се окаже, че дължите 500 лв., без да имате никаква представа как са станали 500 лв. Защото по веригата всеки си е начислил комисионна по вземането – всеки си е сложил по 100 лв., изпратил си е силовакът да ви тормози и си взима за това от вашия дълг, който е малък. Отсега нататък няма да дължите нищо повече от това, което дължите, плюс законната лихва, ако се приеме законът.

Досега тези събирачи на вземания не са длъжни да пазят никакви документи и не се отчитат на никого. Нямате доказателството, с което да си търсите правата. Отсега нататък тези същите са длъжни пет години да пазят договора, кореспонденцията между кредитори и задлъжнели лица, доказателства за плащания и т.н., за които им се търси отчет. И тези документи могат да послужат на всеки български гражданин, да защитят правата си.

Досега няма яснота кои фирми, колко са, къде са, имат ли седалище, имат ли капитал – нищо подобно няма в досегашното законодателство. Сега ще има публичен регистър и условия, на които трябва да отговарят тези фирми. Досега в тези фирми или физически лица, които идват по домовете ви, може да има осъждани, може да има хора с висящи производства за тежки престъпления. Отсега нататък е задължително тези фирми в управлението и изпълнението на техните права да няма осъждани и да няма висящи дела срещу такива хора. Престъпни организации повече не могат да идват на вратата на дома ви и да ви тормозят със силови методи.

Досега всички тези фирми действат, без да носят никаква отговорност за неправомерните си действия. Сега, освен изредените дотук условия, те трябва да имат и застраховка „Професионална отговорност“. Т.е. за техните неправомерни действия спрямо вас, уважаеми български граждани, ще имате застраховка, за да се изплатят всички вреди, физически и морални, които са ви нанесли.

Е, малко ли е това? И ако един от ГЕРБ излезе и ми каже на какво основание изчислихте тези 17% от дълговите. Къде видяхте, че ги няма бързите кредити? Къде видяхте, че ги няма потребителските, та говорите само за ВиК и телефонните услуги? Принципно се уреждат всички неща – без проценти и без групи.

Още един аргумент, който чух: дами и господа народни представители от ГЕРБ, 10 години управлявахте и знаем какви закони и как ги внасяхте. Ще ви прочета как е внесен този закон по дати. И искам да ми извадите един закон, предложен от ГЕРБ, който е минал през тези процедури.

Казвам го, защото оспорвате срока за обсъждане, бил само 14 дни. До довечера ви моля, оборете го. Извадете един закон, който е минал през следното: на 6 януари т.г. заседание на експертния съвет по правосъдие. Кога вие сте имали експертни съвети и сте обсъждали нещо с коалиционните си партньори? На 20 януари – среща в Министерството на икономиката и индустрията с неправителствения сектор – 8 организации, които излязоха със съвместна декларация в подкрепа на законопроекта. Една беше против, защото представлява адвокати, които движат делата на колекторските фирми. И това мога да го докажа. Всички други потребителски организации бяха „за“. 25 януари т.г. – възлагане на цялостна оценка на въздействието на закона и подготовка за внасяне в Министерски съвет.

Извадете ми един закон на ГЕРБ, минал през оценка на въздействие. На 4 февруари – стартиране на обществени консултации на портала на Министерския съвет за 14 дни. На 8 февруари – среща на министъра на икономиката с екипа на омбудсмана и обсъждане на бележките на омбудсмана по законопроекта. На 8 февруари – изпращане на пакета с документи до всички министри, които имат отношение, за съгласуване. На 18 февруари – писмо за БНБ за директивата, за която говорите.

Не мислете, че сме пропуснали компетентното мнение на БНБ. На 10 март – първоначалният вариант с отразени бележки от проведените консултации и съгласуването с министерствата е внесен в МС. На 11 март – отново среща между коалиционните партньори, в която разбрахме, че имаме забележки, но подкрепяме принципно закона. На 22 март – изпратена таблица с отразени бележки до комисиите в парламента, за да го разгледат предварително. На 25 март – изпратен и коригиран вариант за окончателно внасяне в МС. И на 31 март -окончателно внесен в МС.

Един ваш закон ми кажете, който е минал през това. И вие ще ми казвате, че е нарушена процедурата, защото обществените обсъждания били само 14 дена. Нямахте време 5 месеца да го видите този закон? И нямахте време през тези 5 месеца да се включите в работата на тези комисии и обществени обсъждания? Уважавам всяко различно мнение, можете да не искате да подкрепите този законопроект, ваша воля. Но поне не с тези аргументи.