Народното събрание прие окончателно промените в Закона за железопътния транспорт. Звеното за разследване на железопътни произшествия и инциденти ще бъде на пряко подчинение на Министерския съвет, предаде БНР.

С промените в Закона за железопътния транспорт се гарантира независимостта на органа за разследване на железопътни произшествия и инциденти спрямо оператора на инфраструктурата. С това държавата ни ще изпълни препоръката на Европейската комисия, както и ще предотврати риска да бъде осъдена пред Съда на Европейския съюз, след предявена искова молба. 

С измененията в Закона срещу изпирането на пари, внесени от Министерски съвет, се включват нови категории задължени лица, а именно такива, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството при сделки над 10 000 евро, включително когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи.

В програмата е предвидено и разисквания по питане на левицата към здравния министър Кирил Ананиев относно политиката на ведомството за кадровото обезпечение с медицински специалисти.