Кворум от 121 депутати ще е нужен при откриване на заседанието на парламента и при гласуването на закон, решиха депутатите с промените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, пише Трибюн бг.

Ако гласувалите по даден закон не са повече от 120 народни представители, то председателстващият заседанието трябва да направи поименна проверка. Досега кворумът в зала бе нужен само в началото на заседанието.

Депутатите се отказаха от идеята заседанията и парламентарният контрол да се излъчват по БНТ 1. Така се запази досегашният текст в правилника парламентарната дейност да се излъчва по БНТ 2.

ГЕРБ се противопоставиха на промяната с мотива, че не може БНТ да се поставя във форсмажор – ще има или не петъчен парламентарен контрол. Радомир Чолаков обясни, че се работи по предложение за създаването на специализирани парламентарни програми на БНТ и БНР.

„BBC има специална парламентарна програма и никога не излъчва парламентарния контрол във Великобритания по BBC 1.


Това е непрекъснато производство. Нямате представа какви договори за реклами текат. Това е едно предприятие, което може да бъде поставяно в ситуация на форсмажор.

Разбирам, че е приятно да се гледате по телевизията, но това представлява стрес за всички работещи в телевизията", изтъкна депутатът от ГЕРБ.