С дисциплинарно уволнение за тежки нарушения на служебната дисциплина и уронване престижа на службата са наказани полицейски инспектор и началник на сектор “КАТ” при ОДП в Хасково, съобщиха от МВР.
Полицейски инспектор в сектор “КАТ” при ОДП - Хасково е уволнен заради тежки нарушения на служебната дисциплина. Служителят е приемал документи и е заверявал заявления за регистрация на МПС, подадени от неупълномощени лица, както и е регистрирал автомобили без да е извършил проверка на достоверността на представените документи и данни на собствениците.

Дисциплинарно наказание “Уволнение” е наложено и на началника на сектор ”КАТ” към ОДП – Хасково заради занижен контрол над служител от ръководения от него сектор и деклариране на невярно обстоятелство при регистрация на МПС. /БЛИЦ