Бившият областен координатор на ГЕРБ – Кюстендил Валентин Микев, който беше и депутат в предишния парламен, е подал заявление за напускане на партията. Той не изтъква никакви официални мотиви за решението си.
Това е мое лично решение, държа да бъде такова, обяснява Микев. <br /> <br /> Още вчера е изпратил заявлението си за прекратяване на членството. Бившият областен координаторн не отправя никакви призиви към хората да напускат партията или да влизат в нея. <br /> <br /> Той посочва, че нарушената комуникация от около девет месеца, липсата на какъвто и да е контакт го е навела на мисълта, че няма какво да се каже повече.<br /> <br /> По неофициална информация от местната структура на ГЕРБ тя била пред разпад, тъй като след Микев се канели да подадат оставки&nbsp;бивши и настоящи общински съветници, дългогодишни членове на партията, както и директори на регионални звена на администрацията като ВиК, Пътно поддържане, Дирекция по земеделие, Агенция по храните и т.н. <br /> <br type="_moz" /> <br />