Оставаме без прогнози за времето и следене на сеизмичната активност?
Финансовата ситуация на БАН не позволява оцеляването на науката в нея, съобщиха от ръководството на институцията. Към 20 април бюджетът на Академията е намален с 40%. Това се случва на фона на 10% намаление за всички останали бюджетно субсидирани организации. <br /> <br /> Спряно е също така изплащането на собствени средства на БАН от Министерството на финансите, спечелени по проекти при условие на подписани договори и извършени дейности, които приходи са от външни организации, а не от бюджета. Тези средства досега са гарантирали извършването поне на изследователска дейност по съответните проекти, въпреки че не включват заплащане на труда на учения. Като допълнение средствата за плащане на обезщетение на персонала при пенсиониране - в размер на 3 800 000 лв. се отделят от и без това критичния бюджет на БАН, независимо от ангажимента да бъдат поети с допълнителна субсидия, допълват от Академията.<br /> <br /> Ръководството на институцията е изпратило две писма до министър-председателя на 26 и 27 април, в които е изложило кризисната ситуация, в която изпада БАН. Застрашени са важни общодържавни оперативни дейности, като метеорологичните прогнози, регистрация и информация за земетръсна дейност, мониторинг на геомагнитни и атмосферни процеси, екологични изследвания, защита на сигурността на компютърните мрежи, музейна дейност и др., което ще доведе до нарушаване на нормалното функциониране на редица държавни институции.<br /> <br /> В момента БАН провежда тежка и мащабна реформа, която води до намаляване на научния състав &ndash; досега този процес е обхванал 10% от работещите учени в Академията, до въвеждане на проблемно ориентирани научни направления, намаляване състава на администрацията и на Централно управление на БАН и назначаване на млади учени, като от януари т.г. новопостъпилите на работа са 130. <br /> <br /> България е на едно от последните места по брой учени на глава от населението в ЕС. Българският изследовател в БАН работи за унизително ниска средна работна заплата. В случай, че не се предприемат мерки за подкрепа на БАН, ще се стигне до съкращаване на учени и до задълбочаване на процеса с &bdquo;изтичане на мозъци&rdquo; от страната. Науката гарантира развитието на всяка държава, особено в кризисна ситуация. Отнемането й ще ни отреди място като най-ниско квалифицирана работна ръка в Европа, ще ни обрече на изостаналост и потискащо чувство за малоценност, коментират от ръководството на БАН.<br /> <br /> <b>Маргарита Благоева <br /> </b>