„Насърчаването на взаимоотношенията и контактите между страните от Централна и Източна Европа с Китай е изключително важно във всички възможни формати, които съществуват във инициативите „16+1“ и в „Един пояс, един път“. Това заяви министър Лиляна Павлова рамките на Четвъртата среща на местните лидери и на Четвъртата работна среща на Асоциацията на областните управители на страните от Централна и Източна Европа в рамките на инициативата „16+1“.

„За нас е от голямо значение да намерим синергията и начините за по-добра свързаност между всички инициативи и формати, за да има по-добра координация и добавена стойност между тях. Така ще дефинираме тяхната точна цел, как те взаимно се допълват, а не се припокриват, както и по какъв начин включваме местните, централните власти, бизнеса и всички възможни страни в процеса“, каза още пред аудиторията министър Павлова. Тя подчерта, че страните от Централна и Източна Европа имат едно голямо предимство в отношенията си с Китай заради трайните и дългогодишни връзки с източната страна. Например България ще чества 70 години от поставянето на дипломатическите отношения с Китай.

„Икономическите ни отношения също бележат възход и успех, затова само през първите шест месеца на тази година можем да отчетем 10-процентно увеличение на износа от България за Китай. Но това не трябва да ни успокоява! Напротив - трябва да ни амбицира да работим повече и по-усилено, за да имаме балансирани търговски отношения и да развиваме неизползвания потенциал в сътрудничеството ни“, добави министър Павлова. Тя е уверена, че има много посоки, в които това да се случи.

Пред участниците във форума Павлова посочи, че първите два панела са фокусирани в четири направления – туризъм, малки и средни предприятия, индустриални и демонстрационни зони и паркове, и земеделие. „Това са сектори, в които сме уверени, че имаме огромен потенциал и ако в тях вложим допълнително усилие, можем да разширим пазарите, нашето сътрудничество и да постигнем много – както на двустранно ниво, така и на ниво Централна и Източна Европа с Китай“, заяви министър Павлова. Тя отбеляза, че повечето от държавите от инициативата „16+1“са членки на ЕС или кандидат членки на съюза. Затова спазването на европейското законодателство, на правилата и процедурите такива, каквито те трябва да са според него, са нещо изключително важно. „Нашите партньори от Китай са готови и проявяват разбиране към необходимостта от спазването на европейските правила и закони“, добави министър Павлова.

В изказването си тя припомни, че по време на проведената през юли тази година среща между премиерите на България – г-н Бойко Борисов и г-н Ли Къцян на форума във формата „16+1“, двамата се договориха за създаването на Глобален партньорски център в рамките на инициативата. Целта му е да координира всички посочени усилия, наличните инициативи, формати и практики, да анализира какви са потенциалните възможности европейските компании да инвестират и работят в Китай, и обратното – китайските компании да оперират в Централна и Източна Европа.

„Така чрез научен обмен, стъпвайки върху разработки и анализи, ще можем да се фокусираме върху правилата, законодателството, процедурите, да насърчим инвестициите, да подпомогнем и подкрепим това сътрудничество и партньорство, за да са базирани на добра почва, но и балансирани“, каза още министър Павлова. Тя подчерта, че днешният форум ще допринесе да се разкрият нови партньорства, както на ниво местни власти, така и на ниво бизнес. А планираните дискусиите в четирите клъстъра и срещите във формата „b2b“ са изключителна възможност за трайни и устойчиви партньорства и за бъдещо съвместно развитие, завърши изказването си министър Павлова пред участниците в инициативата „16+1“ – „Глобално мислене, действия на местно ниво“.