Комисията по вътрешния пазар и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приеха проект на мандат за преговори относно първите в историята правила за изкуствения интелект с 84 гласа „за“, 7 „против“ и 12 „въздържал се“. Активен участник в изработването на законодателството беше ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Петър Витанов.

В своите изменения към предложението на Комисията евродепутатите се стремят да гарантират, че системите с изкуствен интелект се контролират от хора, са безопасни, прозрачни, проследими, не са дискриминационни. Те също така настояват за единна дефиниция за изкуствения интелект, която да бъде проектирана така, че да е технологично неутрална и да може да се прилага към системите както днес, така и в утрешния ден.

„Постигнахме важна победа, която е свързана със запазване на свободите и човешките права. Докато някои говорят, ние в ЕП направихме важна крачка към всеобхватно общоевропейско законодателство. Целта, която си бяхме поставили беше не толкова да влизаме в семантични спорове, какво е то изкуствен интелект, а да вкараме в законова рамка рисковете, които той може да има върху хората. Целта не е да забраним развитието на изкуствения интелект, а да ограничим тези системи, които представляват риск за здравето, живота на хората и техните граждански свободи“, коментира Витанов, който е член на Комисията ЛИБЕ.

Евродепутатите искат да засилят правото на гражданите да подават жалби относно системи с изкуствен интелект и да получават обяснения за решения, базирани на високорискови системи с изкуствен интелект, които значително засягат техните права. Те предлагат и реформиране на Службата на ЕС за изкуствен интелект, която ще бъде натоварена със задачата да наблюдава как се прилага правилникът за изкуствен интелект.

„Създават се и широки възможности хората, които се чувстват пострадали от системи за изкуствен интелект, да търсят по съдебен път правата си. Идеята е не да възпрем прогреса, а да мислим преди всичко за обществената полза“, добави той.

Правилата следват основан на риска подход и установяват задължения за доставчици и потребители в зависимост от нивото на риск, което изкуственият интелект може да генерира.

Системи с изкуствен интелект с неприемливо ниво на риск за безопасността на хората ще бъдат строго забранени, включително системи, които прилагат подсъзнателни или целенасочени манипулативни техники, експлоатират уязвимостта на хората или се използват за социално оценяване (класифициране на хората въз основа на тяхното социално поведение, социално-икономически статус, лични характеристики), решиха евродепутатите.

Те измениха съществено и списъка, за да включват забрани за натрапчиви и дискриминационни употреби на системи за изкуствен интелект като: системи за дистанционна биометрична идентификация „в реално време“ в обществено достъпни пространства; системи за дистанционна биометрична идентификация „по мейл“, с единственото изключение на правоприлагащите органи за наказателно преследване на тежки престъпления и само след съдебно разрешение; системи за биометрична категоризация, използващи чувствителни характеристики (напр. пол, раса, етническа принадлежност, гражданство, религия, политическа ориентация); предсказуеми полицейски системи (въз основа на профилиране, местоположение или минало престъпно поведение); системи за разпознаване на емоции в правоприлагането, управлението на границите, работното място и образователните институции; безразборно изтриване на биометрични данни от социални медии или видеозаписи за създаване на бази данни за разпознаване на лица (нарушаване на човешките права и правото на неприкосновеност на личния живот). Генеративните базови модели, като GPT, ще трябва да отговарят на допълнителни изисквания за прозрачност.

За да стимулират иновациите в областта, членовете на ЕП добавиха изключения към тези правила за изследователски дейности и компоненти на изкуствения интелект, предоставени с лицензи с отворен код.

Преди да започнат преговорите със Съвета относно окончателната форма на закона трябва да бъде одобрена от целия парламент, което трябва да се случи на сесията на 12-15 юни.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук