План за сътрудничество и съвместна работа подписаха Агенция "Митници" и Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/.
Сътрудничеството между двете институции цели повишаване подготовката на митническите служители в сферата на защита на личните данни. Подписаният план предвижда редица работни срещи и семинари с участието на КЗЛД за практическото прилагане на Закона за личните данни в Агенция "Митници". /БЛИЦ