"Миграционният натиск е възникнал спонтанно, но това явление все повече се оказва асистиран процес. Негови организатори са големи трансгранични организирани престъпни мрежи за нелегален трафик на хора", заяви вицепремиерът Румяна Бъчварова при откриването на извънредната среща на генералните директори на полицията на държавите от Залцбургския форум и други държави от Централна и Югоизточна Европа, чиито домакин е главният секретар на МВР, цитирана от пресцентъра на ведомството.
&bdquo;С участието си днес демонстрирате още веднъж ангажираността на Вашите държави с важните проблеми на противодействието на нелегалната миграция и каналджийството&ldquo;, с тези думи вицепремиерът Бъчварова се обърна към представителите на извънредната среща на генералните директори на полицията на държавите от Залцбургския форум, който включва (България, Австрия, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения). <br /> <br /> В инициирания от българското Министерство на вътрешните работи форум се включват и партньорите от Косово, Македония и Сърбия, както и Германия. Министър Бъчварова припомни, че срещата се осъществява като продължение на оперативно ниво на дискусията на вътрешните министри от Залцбургския форум, проведена на 20 юли т.г. по време на визитата на министъра в Брюксел за Съвет &bdquo;Правосъдие и вътрешни работи&ldquo; на ЕС. Тогава бяха обсъдени сериозните предизвикателства, пред които са изправени държавите-членки във връзка със засиления миграционен натиск, особено по Източносредиземноморския маршрут и през Западните Балкани. Именно на тази основа министрите от Залцбургския форум постигнаха съгласие, че е необходимо на най-високо професионално ниво да се реши как да бъде засилено сътрудничеството в областта на противодействието на нелегалната миграция. <br /> <br /> Днешната среща е един много добър старт на дискусията, на която не само да се идентифицират специфичните проблеми, с които се сблъскват страните-членки на ЕС в Централна и Източна Европа, но и да се намерят общи решения, с които да се постигне резултатен диалог с европейските институции. Вицепремиерът очерта два основни проблема. Първият е необходимостта от изясняването на статистическата методология в работните формати, с която всяка от държавите извежда своите показатели. Внимателният анализ на цифрите до този момент показва, че се поставят различни акценти, а това води и до различен прочит на проблема. Явна е необходимостта от установяването на съответните контакти за синхронизиране на тази методология. Вторият проблем, но не по важност, е идентифицирането на организираните престъпни мрежи за трафик на хора в нашия регион, подчерта вътрешният министър. По думите й все повече един спонтанен процес, в резултат на възникнал проблем, се оказва асиестиран миграционен процес. Преминаването на такива огромни групи от хора на практика се организира предварително. Изправени сме пред трансгранични организирани престъпни мрежи за нелегален трафик, които всъщност акумулират огромни финансови потоци. Създадени веднъж, те могат да бъдат използвани и в други форми на организирана престъпност, поясни министър Бъчварова. <br /> <br /> По последни данни от Фронтекс, натискът през Източносредиземноморския маршрут и през Западните Балкани се е увеличил многократно в сравнение с 2014г., заяви главният секретар на МВР главен комисар Георги Костов, който е и домакин на срещата. Миграционният натиск през Източносредиземноморския маршрут се развива като маршрут за вторична миграция към Унгария по маршрута на Западните Балкани, основно през Македония и Сърбия. Само за първите 6 месеца на 2015 г. в Унгария са регистрирани близо 80 000 нелегални мигранти, като Фронтекс съобщава, че голяма част от тях могат да бъдат свързани с вторична миграция от Гърция. Костов отбеляза, че в месечния си доклад Фронтекс анализира някои причини за увеличаването на миграционния натиск по миграционните маршрути и за създаването на предпоставки за вторични движения. Сред тях са: засилване на граничния контрол по някои граници, създаването на хуманитарен коридор между Либия и Италия, нисък коефициент на връщанията на нелегалните мигранти, бързото узаконяване на пребиваването и възможност за понататъшно пътуване в ЕС. <br /> <br /> Главният секретар на МВР представи ситуацията в България и мерките, които страната предприема за ограничаване на миграционния натиск и вторичните движения към вътрешността на ЕС. От средата на 2013 г. България е подложена на безпрецедентен натиск. От началото на настоящата година общият миграционен натиск се е увеличил четири пъти в сравнение със същия период на 2014 г. &ndash; 43 706 лица, като от тях на границата са задържани 4 999. Най-силен остава той по българо-турската граница &ndash; 93% от всички опити за незаконно влизане. Там са задържани 4 734 лица &ndash; 2 751 на зелена граница и 1 983 на ГКПП. Увеличението в сравнение със същия период на миналата година е трикратно. Очакванията ни, базирани на анализ, са тази тенденция да се запази и дори да нараства, основно поради пренасочването на потоците в следствие на предприетите засилени мерки на ЕС в Средиземно море. <br /> <br /> Главен комисар Костов акцентира върху положените значителни усилия и отделените съществени ресурси от българска страна за справяне с миграционния натиск, за охрана на една от най-засегнатите и същевременно най-чувствителните сухоземни граници на Съюза, за борба с контрабандата и трафика на мигранти и за предотвратяване на заплахите от чуждестранните бойци. &bdquo;Изпълняваме отговорно и задълженията си за предотвратяване на вторична миграция към Съюза, чрез стриктен граничен контрол на изход от страната. От началото на тази година при опит за незаконно напускане на страната са задържани 4 420 лица, което е четири пъти повече от същия период на миналата година и с близо с 46% повече отколкото задържаните лица на изход през цялата 2014 г. Близо 87% от всички нелегални мигранти, опитващи се да напуснат незаконно страната, са задържани на българо-сръбската граница &ndash; 3 826, от които 3 730 на зелена граница. <br /> <br /> Почти 20% от националния бюджет за вътрешна сигурност се изразходват за охрана на границата. Въпреки ограничения бюджет, през 2015 г. пуснахме в експлоатация втория етап от интегрираната система за наблюдение на българо-турската сухопътна граница. Разполагаме и с интегрирана система за наблюдение на морската граница, както и със специализирано звено за въздушно наблюдение. През идната година е планирано изграждането на автоматизирана система за наблюдение в зоната на отговорност на ГПУ &ndash; Брегово &ndash; най-рисковият участък от българо-сръбската граница, посочи още Костов. Той припомни, че от септември 2014 г. функционира 30-километрово временно възпрепятстващо съоръжение по най-рисковия участък от българо-турската граница, като опитите за незаконно преминаване на границата там са намалели със седем пъти и потокът е пренасочен към ГКПП, където няма риск за живота и здравето на мигрантите. С решение на Министерски съвет започна работата по удължаване на съоръжението с нови 132 км, която ще приключи през 2016 г. България участва и в съвместни многостранни действия както на ниво ЕС, така и в рамките на регионални формати &ndash; съвместни операции с Фронтекс и участие в иницииираното от Унгария съвместно оперативно действие &bdquo;СИРОКО&rdquo; в края на юни в Европол, заедно с останалите държави от Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа. &bdquo;Считаме, че подобно взаимодействие &ndash; чрез обмен на оперативна информация в реално време в общ център и извършване на паралелни действия в отделните държави &ndash; е изключително ефективно за противодействието на каналджийството&ldquo;, подчерта Георги Костов. Той добави, че подкрепяме и съвместните действия на Австрия, Унгария, Сърбия и Германия, започнали от началото на тази година на сръбско-унгарската граница, които от началото на юли бяха разширени и по отношение на сръбско-македонската граница.<br /> <br /> Главният секретар на МВР сподели пред колегите си, че на последната координационна среща на българската гранична полиция с оперативния екип на Фронтекс в началото на юли е поставен въпросът за необходимостта от допълнителна подкрепа за България за гранично наблюдение, техническите средства и високо проходимите автомобили, поради увеличения миграционен натиск на вход на българо-турската граница и на изход на сръбско-българската граница. <br /> <br /> Един от приоритетите на настоящото българско председателство на Залцбургския форум е именно укрепването на сътрудничеството по противодействие на нелегалната миграция и борбата с контрабандата на хора, припомни главен комисар Костов. В този смисъл е планирано на 15 и 16 октомври т.г. в София да се проведе среща на ръководителите на националните звена за противодействие на каналджийството, на която ще бъдат поканени и представители на Групата на приятелите на Залцбургския форум от Западните Балкани и Молдова. Българското председателство счита, че общите действия в рамките на Залцбургския форум, на ЕС като цяло и в сътрудничеството с държавите от Западните Балкани, трябва да са фокусирани в следните области:<br /> <br /> - по-активно използване на установените канали за обмен на информация в реално време и съвместни оперативни действия;<br /> - увеличаване на броя на служителите в съвместни операции на Фронтекс в най-засегнатите държави;<br /> - повишаване ролята на Фронтекс в областта на връщането и да се поиска отпускане на съответното финансиране от страна на ЕК за укрепване на капацитета в тази област;<br /> - максимално подобряване на взаимодействието в рамките на смесени патрули на двустранно и многостранно ниво;<br /> - подпомогане на държавите от Западните Балкани в изграждането на капацитет за справяне със засиления миграционен натиск.<br /> <br /> Очакванията на организираната работна среща е на базата на вече работещи на оперативно ниво мерки за ограничаване на миграционния натиск, участниците да набележат допълнителни съвместни ефективни механизми за обмен на данни в реално време, общи разследвания и общи оперативни действия. Да дадат реалистични решения за подобряване на координацията в рамките на Залцбургския форум и с партньорите в съседство. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />