Комисията по правни въпроси прие първо четене промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, предаде агенция „Фокус“.

„За“ гласуваха 12 депутати, 6 се въздържаха. Предлага се при прекратено наказателно дело да няма законова пречка за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата. Измененията са внесени от ПГ на ГЕРБ на 10 декември. Предложението на ГЕРБ идва след решението на Върховния касационен съд, според което прекратяването на наказателно дело е абсолютна пречка за внасяне на иск за конфискация. Предвижда се и да отпаднат всички срокове за конфискация.

Председателят на правна комисия Данаил Кирилов заяви: „Спешността до голяма степен беше продиктувана от опита с тълкувателно решение да се преуреди отново закона, при което нямаше как законодателят да не потърси адекватна реакция“.

„Досега законодателят многократно е давал добър пример в стремежа си да съобразява тълкувателната дейност на върховните касационни съдии“, заяви той.

„Не очаквах такъв резултат от това тълкувателно решение“, коментира Кирилов.