Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание параграф 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет на 3 септември.
 

Депутатите променят за втори път през тази година чл.28 от закона, като запазват възможността за повишаване на някои бивши членове на Висшия съдебен съвет след края на мандата им. 

През май пред Конституционния съд т.нар. „кариерни бонуси“ бяха атакувани от Върховния касационен съд със съображенията, че така се нарушават принципите за разделение на властите и за независимост на съдебната власт.
 
Държавният глава твърди, че и новата редакция на чл.28 продължава противоречието с конституционни принципи, включително с недопускането на привилегии, основани на лично или обществено положение.