"Необходима е дългосрочна, всеобхватна стратегия за развитие на българската икономика, основана на задълбочен експертен анализ, която да надхвърля ограничения мандат на дадено правителство". Това заяви президентът Румен Радев на среща на "Дондуков 2" със служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов и представители на Експертния съвет за икономически анализи в България, цитиран от прессекретариата на държавния глава. 

Концепцията за създаване на съвета беше представена днес в Министерския съвет. Анализ на динамиката на българския производителен сектор, анализ на териториалните неравенства, разликите в структурата на местните икономики, пазара на труда, както и демографските процеси ще бъдат във фокуса на работата на органа, беше посочено на пресконференцията при представянето му. 

Съветът, в който на доброволни начала участват водещи икономически специалисти, има още за цел да предоставя на обществото и институциите позиции, становища и предложения за икономическата политика на страната и да подпомага вземането на решения в тази област. Той има консултативен характер и се председателства от Пламен Ненов, професор по макроикономика в Norwegian Business School.

Държавният глава отбеляза необходимостта от активна обществена дискусия за икономическото развитие на страната и недопускане на нейното неглижиране и провеждането й единствено в рамките на предизборни кампании, посочват от прессекретариата на президента.

При срещата с Експертния съвет, Румен Радев открои и приноса на независимата академична оценка на икономическите процеси в страната, основана на постиженията на съвременната наука, която все повече трябва да бъде използвана и при определянето на политиката за икономическото развитие на България.