Президентът Румен Радев с извънредно изявление към нацията от „Дондуков“ 2. Държавният глава наложи вето върху част от промените в Изборния кодекс и коментира отказа на управляващите да подадат оставка, въпреки всекидневните протести. 

"Уважаеми сънародници, трите месеца на многохилядни национални протести с искане за оставка на правителството и главния прокурор са свидетелство за дълбока криза на демокрацията.

Сондажите регистрират рухналото обществено доверие в управляващите. Знаете, че изборите са фундаментът на всяка демокрация и от тяхната честност и прозрачност зависи как ще продължаваме напред. Отказът на властта да чуе гласът на гражданското удължава агонията.

В тази ситуация кабинетът не управлява, а търси избягването на политическата и правна отговорност за многобройните скандали, белязали последните години
“, посочи той.

Според държавния глава посегателството върху Изборния кодекс е подчинено и мотивирано със същата цел - именно бягането от отговорност от страна на управляващите.

"През миналата година законодателят постанови изисквания за изцяло машинно гласуване за президентски и парламентарни избори. С последните промени се позволява едновременното въвеждане на машинен и хартиен вот и ръчното им броене, което обезсмисля машинното гласуване.

Тези решения трудно могат да се обяснят с друго, освен с желанието да се отворят достатъчно възможности за хаос и изборни манипулации в полза на управляващите.

Снемането, което законът извършва от Народното събрание и прехвърлянето върху ЦИК на решенията и отговорността да определят дали да се наемат, или закупуват машините, на практика означава бягство от отговорност на парламента при положение, че в Конституцията ясно са указани разпоредби и се вменяват отговорности на законодателя по отношение на изборите.

В същото време законодателят лишава ЦИК от възможността да определи изпълнител за компютърната обработка на гласувалите и данните от гласуването като изцяло вменява тези дейности на „Информационно обслужване“ АД, пренебрегвайки редица разпоредби за конкурсното начало в стопанската дейност и предотвратяване на злоупотребата с монополизма и нелоялната конкуренция
", добави той.

Президентът припомни, че винаги е подкрепял обществената необходимост от разширяване на формите на пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самооуправление, но отбеляза, че това трябва да се случва при ясни правила и без противоречие с Конституцията.

"Отмяната на законовата забрана чрез национален референдум да се решават въпроси от компетентността на Великото народно събрание, неоправдано смесва две конституционно установени форми на гражданско участие в държавната власт.

Всички тези промени имат ясната цел да гарантират служебната победа на управляващите в предстоящите избори, нанасяйки пореден удар върху правната конструкция на нашата държава.

Отстъпва се от ясни законови положения и се създават предпоставки за съмнение в честността на изборите и за тяхното оспорване.

Не мога да подмина и да не обърна внимание на факта, че промените на толкова важни правила броени месеци преди изборите, без реален дебат по същество и без детайлна оценка за въздействие, са пример за непредсказуемост на държавната власт и държавното управление и отблъскват гражданите от дебата
", завърши Румен Радев.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!