Трябва да се пристъпи към функционални и структурни промени в МВР, каза министърът на вътрешните работи Бойко Рашков по време на изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност.

Той отбеляза, че промени в структурата са заложени и в коалиционното споразумение на управляващата коалиция. В МВР има звена, които нямат полицейски функции.

Такава е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. „Това е безспорно една изключително полезна структура, която обаче лично аз смятам, че тя трябва да се обособи и в една самостоятелна агенция, която да се занимава не само с пожарогасене и спасяване на хора и т. н.”, посочи Рашков.

По думите му се водят и разговори дали Медицинският институт на МВР да не премине към Министерството на здравеопазването.

Бойко Рашков отбеляза, че все още не са били предприемани действия по тези теми и добави, че няма решение и за това дали ще има промяна по отношение на спешния телефон 112. Според министъра тези въпроси ще се решат заедно с парламента, съобщи БТА.

Вътрешният министър отбеляза още, че последните десет години съставът на ведомството е бил постепенно редуциран, като в момента е около 50 хил. души. Той добави, че по съотношение администрация и друг персонал МВР не е на първо място в страната.

Рашков постави пред народните представители и въпроса за териториалните дирекции на МВР в страната.

Той отбеляза, че има районни управления с по-ниска натовареност от други, тъй като поради обезлюдяване или други причини криминогенната обстановка е относително спокойна.

По думите му това не означава, че ръководството на МВР има намерение да пристъпва към съкращаване и уволняване на хора. Той коментира, че ръководството иска да направи преливане на част от полицейския състав, доколкото е възможно.

"Искаме да има състав, който да посещава и малките населени места", каза министър Рашков, но отбеляза, че не може да се осигурят полицаи във всяко населено място.

Той добави, че в бюджета на МВР за 2022 г. са заложени повече средства за техника, което ще помогне чрез камери и друга техника да се следи криминогенната обстановка.