Партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" (ИТН) оттегля кандидатурата и на Петър Илиев, която беше спрягана за премиер. Това съобщава Епицентър.бг, цитирайки отлично информирани източници от първата политическа сила в парламента.
 
Причината - излезлите публикации, които осветиха бизнесделата на Петър Илиев като адвокат, както и факта, че той е почетен консул на офшорната зона Барбадос. 
 
Обяснението, с което ИТН оттеглят е, че не са знаели досега за всичко това, което медиите извадиха Илиев.
 
В момента Слави Трифонов е събрал ръководството на ИТН, за да мислят кого да издигнат за министър-председател
 
Към този момент не е ясно кой ще отиде да вземе проучвателния мандат, който президентът Радев ще връчи в 17.00 часа на ИТН.
 
Епицентър.бг показа с Решението (виж по-долу), с което Петър Илиев е назначен за почетен консул в Барбадос. Това става по времето на проф. Огнян Герджиков, когато той е министър-председател в първото сружебно правителство, назначено от президента Радев. Нещо повече, консулството на Барбадос в България е открито заедно с определянето на Петър Илиев за "почетно консулско длъжностно лице на Барбадос в РБ".
 
След това проф. Герджиков връчва и грамотата на Петър Илиев за най-добър адвокат, а в последната седмица непрекъснато изтъкваше качествата му, достойни за управленец.
 
Ето го и Решението, с което Петър Илиев е назначен за почетен консул на Барбадос:
 
Р Е Ш Е Н И Е № 177

от 30 март 2017 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА БАРБАДОС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ЗА ДОПУСКАНЕ НА ПЕТЪР РАДОСЛАВОВ ИЛИЕВ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА БЪДЕ НАЗНАЧЕН ЗА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА БАРБАДОС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание чл. 4, т. 1 и 2 и чл. 10, т. 1 от Виенската конвенция за консулските отношения и чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 114 от 2003 г.; доп., бр. 72 от 2014 г.)


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за откриване на консулство на Барбадос в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България.
2. Дава съгласие Петър Радославов Илиев – български гражданин, да бъде назначен за почетно консулско длъжностно лице на Барбадос в Република България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България.
3. Министърът на външните работи да уведоми по дипломатически път Министерството на външните работи и външната търговия на Барбадос за решенията по т. 1 и 2.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Огнян Герджиков

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров
 
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!