Министърът на транспорта Росен Желязков освободи, като членове на съвета на директорите Велик Занчев и Владимир Владимиров.

Одит в холдинга е установил сериозни пропуски в провеждането на обществени поръчки за поддръжка на влаковете.

Ръководството не е предприело мерки по сигнали за проблеми с ремонтите и лошото ресурсно осигуряване и не е взело конкретни решения за подобряването на състоянието на влаковете и обезпечаване на разписанията.