“Държавата и в момента има механизми за справяне с проблеми. Мерките към момента могат да покрият първоначалния период. Предстоят преговори за допълнителни средства от Европейската комисия и възможност за покриване на допълнителни разходи.

На първо място ще искаме да обезпечим допълнителни възнаграждения на лекари и на медицинския персонал, наемане на допълнителен персонал, както и доставки на храна за лечебни заведения, които вероятно ще бъдат карантинирани.

На първо място искаме да обезпечим здравната система, защото в момента тя е под най-голям натиск“.

Това каза пред БНР министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Според нея “следващият фокус ще бъде върху обезщетенията за безработица”.

“Вероятно утре ще обсъдим възможностите работодателите, които предвиждат да освободят служители, да изпращат електронно списък със служителите, които биха освободили, в Агенцията по заетостта, с техните банкови сметки, за да не ходят хората да се регистрират в Бюрата по труда и да подлагат на риск здравето си, тоест регистрацията им да стане електронно“, каза още Сачева и подчерта, че актуализация на бюджета се предвижда на по-късен етап, защото в момента наличните ресурси са достатъчни.

“На първо място в една такава извънредна ситуация би трябвало всички да проявим солидарност и съпричастност. И когато говорим за решаване на непосредствените проблеми, би трябвало да използваме всички налични механизми.

Тоест, ако хората имат натрупана отпуска, да я използват, работодателите да започнат с гъвкаво работно време или с работа от вкъщи.

Определили сме защитени категории – бременни жени, хора с увреждания, хора с хронични заболявания, хора над 60 години, жени в процедура на инвитро, родители, които сами отглеждат своите деца, хора, които сами се грижат за свои болни близки.

Болнични се изписват за заболяване, а за карантина – само при завръщане от страни, определени в заповедта на здравния министър“, поясни Деница Сачева.

Утре министерството ще предложи законова промяна – за всички над 400 000 работещи пенсионери, които по това време подават документи за преизчисляване на пенсиите си, това преизчисляване да се осъществи служебно от 1-ви юни, за да не ходят до НОИ и до териториалните поделения и да рискуват здравето си.

„Всичко, което може да бъде свършено по служебен път или електронно, ще направим организацията да бъде направено… Всички срокове на документи в сферата ще бъдат удължени“, подчерта Сачева.