Президентът Георги Първанов се срещна днес във Варна с президента на Световната банка Робърт Зелик. В срещата участва и еврокомисар Кристалина Георгиева, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Президентът на Световната банка е на официално посещение в България, Молдова и Латвия, като целта на визитата е обсъждане на проблеми на развитието и въздействието на глобалната икономическа криза.<br /> <br /> По време на срещата българският държавен глава изрази високата си оценка за последователната подкрепа, оказвана от Световната банка за извършваните от страната ни структурни и институционални реформи, които заедно с реформите, произтичащи от присъединяването към ЕС, формират основата на високия икономически растеж, постигнат от България през последните години.<br /> <br /> Георги Първанов и Робърт Зелик взаимно споделиха виждането, че заложените цели на Стратегията за партньорство с Република България (2006-2009) - повишаване на производителността и заетостта чрез осъществяване на структурни реформи и инвестиции в частния сектор; подкрепа на фискалната устойчивост и усвояването на фондовете на ЕС; насърчаване на социалното включване чрез политика и инвестиции, насочени към намаляване на регионалните различия, са поставили успешното начало на двустранното сътрудничество в дългосрочен план, което следва да бъде развивано и укрепвано в бъдеще.<br /> <br /> Президентът Първанов подчерта, че българското общество очаква силни и ефективни инвестиции в социалната сфера, които да дадат своя принос за социалното включване на младите хора, безработните, ромската общност и други социално чувствителни групи. Българският президент и Робърт Зелик отбелязаха също така възможността Световната банка да подпомогне България за извършването на необходимите реформи и в областта на образованието.<br /> <br /> Робърт Зелик заяви, че според Световната банка регионът на Европа и Централна Азия е сред най-силно засегнатите от финансовата криза и все още се възстановява от нея. Той потвърди пред Георги Първанов готовността на Световната банка да подпомогне България за преодоляването на проблема с намаления поток от чуждестранни инвестиции и да съдейства за успешната реализация на ключови за българската икономика инфраструктурни проекти. Робър Зелик посочи също така, че Световната банка и България имат потенциал за установяването на нов модел на сътрудничество, насочен към увеличаване на обема, ефективността и качеството при усвояването на европейските структурни фондове. Във връзка с това президентите Първанов и Зелик приветстваха предстоящото подписване на Меморандум за разбирателство между българското правителство и Световната банка, който следва да очертае рамката на бъдещото двустранно сътрудничество. Робърт Зелик подчерта, че това е споразумение от качествено нов тип - пилотен проект в Европа и важен инструмент в новите взаимоотношения между банката и България.<br /> <br /> Обща бе оценката, че желанието за разширяване на обхвата на партньорството между България и Световната банка следва да залегне в цялостна стратегия за сътрудничество, в която ясно да бъдат посочени ангажиментите на двете страни, както и приоритетите, по които страната ни ще търси съдействие от Световната банка. Георги Първанов подчерта, че чрез новото стратегическо сътрудничество България ще се стреми към повече прагматизъм и към по-бързото приобщаване на страната ни към по-развитите страни-членки на ЕС, в съответствие с целите на инициативите &ldquo;Европа 2020&rdquo; и &ldquo;България 2020&rdquo;. <br /> <br /> Кристалина Георгиева посочи, че дълго отлаганите реформи от европейските страни в здравеопазването, социалните и пенсионните системи сега се осъществяват, което налага България също да извърши тези необходими реформи, с което да се ускори възстановяването на българската държава и икономика от негативните последици от световната финансова и икономическа криза. Президентът Първанов подкрепи тезата на еврокомисар Кристалина Георгиева, че предстоящите две години са от изключително значение за успеха на реформите в българското общество. /БЛИЦ<br />